Tiranija izbora

Tiranija izbora

18/04/2015

Renata Salecl (autor)
Arhipelag, Beograd, 2014