Category Archives: International Cooperation

Kulturna diplomatija

18/04/2015

Margaret Dž. Vizomirski i Sintija P. Šnajder
Fondacija Balkankult, Beograd, 2003


This is not a report, Cultural Exchange Sweden/ Serbia 2009-2012 Ovo nije izveštaj, kulturna razmena Švedska/ Srbija 2009-2012

18/04/2015

Editor/ Urednik Helene Larsson
Embassy of Sweden in Belgrade, Ambasada Švedske u Beogradu, Beograd, 2012


Izveštaji ministarstva inostranih poslova kraljevine Jugoslavije 1931

18/04/2015

Priredili Nada Petrović, Jelna Bakić
Urednik Miladin Milošević
Izdavač Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007


Diplomatija i kultura – Jugoslavija, prelomna 1950

18/04/2015

Miroslav Perišić
Narodna biblioteka Srbije, Institut za noviju istoriju Srbije


International Cooperation

Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, Istorijski i kulturološki aspekti

18/04/2015

Igor Janev
Institut za političke studije, Beograd, 2010


International Cooperation

Kulturna diplomatija i identitet Srbije

18/04/2015

Ljiljana Rogač Mijatović
Clio, Beograd, 2014


International Cooperation

Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst

18/04/2015

Fransoa Šobe, Loren Marten
Clio, Beograd, 2014


Archives