Category Archives: Cultural Management

Upravljanje promenama

18/04/2015

Isak Adižes
Adizes, Novi Sad, 2006


Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku

18/04/2015

SAVREMENI MEDIJI I PR, broj 139
Uredio dr Veselin Kljajić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013


Uvod u ekonomiku kulture

18/04/2015

Dragan Milinković Fimon
Institut ekonomskih nauka,
Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007


Na otvorenom drumu, Katalog retrospektivne izložbe Programa iskustava sa Otvorenog puta

18/04/2015

Urednik Aleksandar Đerić
Academica, Beograd-Užice 2008


Cultural Management

Kreativne industrije i ekonomija znanja

18/04/2015

Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đerić
Academica, Beograd, 2009


Cultural Management

Arhitektura izložbe, Kako izložiti posmatrača publici

18/04/2015

Urednik Marko Todorović
Poligon, Beograd, 2008


Cultural Management

Vodič kroz potencijane izvore finansiranja

18/04/2015

Ministarstvo finansija, Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, Vlada republike Srbije, Beograd, 2007


Cultural Management

Oci osnivači, muzeji na otvorenom 2014, međunarodni zbornik

18/04/2015

Cultural Management

Guide du secteur culturel roumain, Un panorama en faveur de la coopération culturelle

18/04/2015

Rédactrices Oana Radu, Stefania Ferchedau
Association Ecumest, Bucarest, Romania, 2006


Cultural Management

Cahier de l`atelier, arts festivals for the sake of art?

18/04/2015

Editors Hugo De Greef, Kathrin Deventer
European Festivals Association, Ghent, Belgium, 2008


Cultural Management

Vodič kroz evropske think tank organizacije

18/04/2015

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije, Beograd, 2012


Cultural Management

Godišnjak pozorišta Srbije 2011/ 2012 knjiga 34

18/04/2015

Urednici Nina Markovinović, Vesna Kerenac
Sterijino pozorje, Novi Sad 2013


Cultural Management

Pet godina centrifuge

18/04/2015

Snežana Stojanović, Tanja Bjenaović, Natalija Simović
Erste Bank a.d. Novi Sad, 2011


Cultural Management

Poslovna komunikacija

18/04/2015

Marina Marković
Clio, Beograd, 2008


Cultural Management

Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta

18/04/2015

Nina Mihaljinac
TOPY, Beograd, 2012


Cultural Management

Ekonomika kulture

18/04/2015

Rut Tausi
Clio, Beograd, 2012 


Cultural Management

Kreativne industrije

18/04/2015

Priredio Džon Hartli
Clio, Beograd, 2007


Cultural Management

Digitalni marketing

18/04/2015

Cultural Management

Marketing u izdavaštvu

18/04/2015

Cultural Management

Socijalni marketing

18/04/2015

Cultural Management

Marketing u kulturi i umetnosti

18/04/2015

Fransoa Kolber
Clio, Beograd, 2010


Cultural Management

Uzbudljivi gradovi

18/04/2015

Greg Ričards i Robert Palmer
Clio, Beograd, 2013


Cultural Management

Destinacija kao brend

18/04/2015

Najdžel Morgan, Anet Pričard, Rodžer Prajd
Clio, Beograd, 2014


Cultural Management

Muzeji i granice moći

18/04/2015

Ljiljana Gavrilović
XX vek, Beograd, 2011


Cultural Management

Muzeologija

18/04/2015

Noemi Druge, Andre Gob
Clio, Beograd, 2009


Cultural Management

Muzej i publika

18/04/2015

Priredila Klod Žilbe
Clio, Beograd, 2005


Cultural Management

Muzeji i etika

18/04/2015

Priredio Gari Edson
Clio, Beograd, 2003


Cultural Management

Virtuelni muzej

18/04/2015

Bernar Deloš
Clio, Beograd, 2006


Cultural Management

Muzeji koji privlače pažnju

18/04/2015

Akile Bonito Oliva
Clio, Beograd, 2010


Cultural Management

Nova muzejska teorija i praksa

18/04/2015

Priredila Dženet Marstin
Clio, Beograd, 2013


Cultural Management

Vodič kroz muzejske studije

18/04/2015

Priredila Šeron Makdonald
Clio, Beograd, 2014


Cultural Management

Biblioteka u XXI veku

18/04/2015

Piter Brofi
Clio, Beograd, 2005


Cultural Management

Ekonomika izdavačke delatnosti

18/04/2015

Vulf D. fon Lucijus
Clio, Beograd, 2011


Cultural Management

Menadžment za kulturu

18/04/2015

Isak Adižes
ASEE doo, Beograd, 2008


Cultural Management

Adižes o menadžmentu

18/04/2015

Isak Adižes
Hesperia, Beograd, 2012


Cultural Management

Rukovodna kultura i javni nastup za one koji upravljaju ljudima i događajima ili se za to spremaju

18/04/2015

Ivana Lazarević
Srpsko bibliofilsko društvo, Beograd, 2014


Cultural Management

Pisana poslovna komunikacija, Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

18/04/2015

Debora Dumejn
Data status, Beograd, 2009


Cultural Management

Kako održati prezentaciju? Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

18/04/2015

Nik Morgan (autor)
Data status, Beograd, 2008


Cultural Management

Uspešan fandrejzing

18/04/2015

Barbara Krole, Kristijana Fine
Clio, Beograd, 2005


Cultural Management

Menadžment i umetnost

18/04/2015

Vilijam Dž. Berns
Clio, Beograd, 2009


Cultural Management

Menadžment i kreativnost

18/04/2015

Kris Bolton
Clio, Beograd, 2010


Cultural Management

Kultura – Menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

18/04/2015

Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković
Clio, Beograd, 2011


Cultural Management

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima

18/04/2015

Milena Dragićević Šešić i Sanjin Dragojević
Clio, Beograd, 2005


Archives