Европске мрежеЧему је конкурс намењен?

Програм Креативна Европа пружа подршку европским мрежама са циљем поспешивања развоја сектора културе и креативних индустрија у њиховом транснационалном функционисању. У том смислу посебно је важно подизање њиховог капацитета и јачање конкурентности.

Шта подржава?

Овим путем подржавају се европске мреже у развијању следећих пројеката:

– Активности путем којих се запосленима у сектору културе и креативним индустријама обезбеђује пренос посебних вештина и искустава, укључујући вештине везане за дигиталне технологије;

– Активности којима се пружа подстицај запосленима у организацијама културе и креативним индустријама да учествују у пројектима међународне сарадње и да развијају своје каријере у Европи и шире. Поред тога значајни су пројекти развоја иновативних приступа привлачења публике, као и нових модела пословања и упраљања;

– Активности којима се обезбеђује јачање сектора организација у култури и креативних индустрија, као и умрежавање чији је циљ стварање нових пословних прилика.