Европске мрежеДоступна средства

У позиву за достављање пријава, који се објављује периодично, одређено је трајање споразума о подршци мрежама не дуже од три године. Највиши износ бесповратних средстава за појединачни споразум износи 250 000 евра по години. Финансијски допринос програма Креативна Европа не сме прећи 80% укупних прихватљивих трошкова пројекта.

Детаљне информације о конкурсима погледајте овде.