Европске мрежеКо може да се пријави?

Активне мреже у пољу културе и креативних индустрија, које чини најмање 15 организација чланица из минумум 10 различитих земаља које учествују у програму Креативна Европа. Најмање 5 чланица мреже мора да има правно седиште у 5 различитих ЕУ или ЕФТА држава.

Како се врши одабир пријава?

Све пријаве се оцењују на основу критеријума задовољења услова конкурса, који се односе на:

– релевантност пројекта и усклађеност са циљевима и приоритетима овог програма;

– квалитет садржаја и активности;

– комуницирање, дисеминација активности и резултата пројекта;

– квалитет европске мреже.