Аплицирај

Припрема за креирање електронског формулара

Пре него што конкуришете, пажљиво прочитајте сва упутства везана за конкурс програма Креативна Европа – пројекти сарадње, на следећој интернет адреси.

Следећи линкови са упутствима за кориснике такође могу да буду корисни:

Creative Europe/ Culture Sub-programe – Support to Cooperation projects – guidelines,

Guide for applicants for Cooperation projects,

The e-Form User Guide.

Правила која се тичу Европских пројеката сарадње (број и правно седиште организација и установа – апликаната) морају бити поштована. У супротном, попуњавање електронског формулара неће бити могуће.

Да би конкурисале на програм Креативна Европа, организације и установе треба да направе посебан EACAS налог (European Commission Authentication Service Account) помоћу којег ће обавити процес конкурисања. То се не односи на оне организације и установе које већ имају сопствени налог коришћен приликом конкурисања на претходне програме ЕУ.

Након свих провера и креирања налога, свака организација укључена у пројекат за који се конкурише потребно је да се региструје на Порталу учесника, после чега ће добити посебан идентификациони код (Participant Identification Code PIC). Овај код користи се при испуњавању електронског формулара.

Креирање електронског формулара

Креирање електронског формулара (e-Form) подразумева неколико корака:

1. одабир програма финансијске подршке,

2. избор језика,

3. одабир организација које учествују у пројекту (и означавање носиоца),

4. креирање конкурсног формулара,

5. памћење конкурсног формулара на компјутеру или на локалној мрежи,

6. попуњавање и памћење формулара.

Ови кораци детаљно су описани у Приручнику за корисникеТреба имати на уму да кораци морају бити извршени у континуитету. Дакле, није могуће прекинути процес креирања електронског формулара, и наставити касније. У случају затварања интернет прозора у ком се преузима формулар, или целог претраживача, унети подаци биће изгубљени и биће неопходно да се читав порцес понови. Стога је веома важно да сви потребни PIC бројеви буду припремљени, и да сва правила везана за пројекте сарадње буду поштована.

Подношење апликације

Уз електронски формулар, неопходно је приложити тражене анексе.

Након попуњавања електронског формулара и додавања анекса, треба потвдити сва приложена документа. Потврда покреће аутоматску проверу докумената, након које следи обавештење о томе да ли је конкурсни формулар потпун. Ако јесте, формулар се подноси онлајн.

Након тога, подносилац ће добити електронско писмо потвде са бројем поднеска. Уколико не примите ово писмо, контактирајте Хелпдеск путем ове адресе: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Taкође, у случају других техничких проблема, треба се обратити Хелпдеску.

За сва питања и асистенцију при конкурисању, треба се обратити Деску Креативна Европа Србија.