Пројекти европске сарадњеЧему је конкурс намењен?

Креативна Европа подржава пројекте међународне сарадње у којима учествује више организација из различитих земаља, а основни циљеви, дефинисани у складу са општим и посебним циљевима програма Креативна Европа, односе се на промоцију и унапређење креативности и иновација у европској култури.

Који пројекти могу да добију подршку?

Пројекти прекограничне сарадње унутар ЕУ и шире, који ће бити реализовани у оквиру једне области културе или могу бити интердисциплинарни. Финансирање ће бити омогућено за две врсте пројеката:

– Мали пројекти сарадње (водећа организација и две партнерске организације)
– Велики пројекти сарадње (водећа организација и најмање пет партнерских организација)

Трајање свих пројекта не може бити дуже од 48 месеци.

Биће подржани пројекти који:

– Развијају вештине, знања и такозвани know-how, укључујући развој вештина из области дигиталнох технологија;

– Тестирају иновативне приступе развоју публике;

– Тестирају нове пословне политике и моделе управљања организацијама;

– Омогућују интернационалну сарадњу и развој каријере у Европској унији и шире;

– Олакшавају приступ новим пословним приликама;

– Организују интернационалне активности у области културе, као што су мобилни пројекти, изложбе, размене и фестивали;

– Подржавају цирклуацију европске књижевности;

– Подстичу занимање и приступ европским делима из уметности, културе и креативних индустрија.