Пројекти европске сарадњеДоступна средства

Категорија 1 – пројекти сарадње мањег обима. Највећа доступна бесповратна помоћ из ЕУ је 200 000 евра, што представља максимум од 60% укупног буџета пројекта.

Категорија 2 – пројекти сарадње већег обима. Највећа доступна бесповратна помоћ из ЕУ је 2 000 000 евра, што представља максимум од 50% укупног буџета пројекта. За обе категорије, најдуже трајање једног пројекта је 48 месеци.

Детаљне информације о конкурсима погледајте овде.