Пројекти европске сарадњеКо може да се пријави?

Организације које активно делују у сектору културе и креативних индустрија најмање у последње две године.

У случају малих пројеката сарадње, пројекат треба да укључи носиоца пројекта и најмање две партнерске организације, при чему правна седишта ових организација морају бити у најмање три различите државе које учествују у потпрограму Култура.

У случају великих пројеката сарадње, носилац пројекта мора да сарађује са најмање пет партнерских организација, при чему правна седишта ових организација морају бити у најмање шест различитих држава које учествују у потпрограму Култура.

У оба вида пројеката, или носилац пројекта или партнер морају имати седиште у земљи чланици ЕУ или у једној од ЕФТА земаља.