Импресум

Деск Креативна Европа Србија / Администрација странице

Ненад Дицков / Дизајн инкубатор Нова искра / Дизајн визуелног идентитета Деска

Inbox d.o.o./ Техничка реализација

Младен Пралица и Урош Динчић / Програмери странице