Ко може да се пријави?

Организације које су активне у области културе и креативним индустријама.

Европске платформе координише лидерска организација. Чланице платформе могу бити из било које од држава које учествују у програму Креативна Европа, а најмање их мора бити десет. Барем пет чланица платформе морају бити регистрована правна лица у државама ЕУ или ЕФТА-е.

Појединци се не могу пријавити за бесповратну помоћ.

Како се врши одабир пријава?

Све пријаве се оцењују на основу критеријума задовољавања услова конкурса, критеријума селекције и одобравања, који се односе на:

– релевантност пројекта и усклађеност са циљевима и приоритетима овог програма;

– квалитет садржаја и активности;

– приступ који платформа заузима у активностима промовисања и комуникације са својим чланова;

– квалитет организације платформе.