Европске организације

Европска унија

www.europa.eu

Европска комисија

www.ec.europa.eu

Генерални директорат за просвету и културу

www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Извршна агенција за образовање, аудиовизуелна питања и културу

www.eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Програм Креативна Европа

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Делегација Европске уније у Републици Србији

www.europa.rs

Савет Европе

www.coe.int

Савет Европе, канцеларија у Србији

www.coe.org.rs

Culture Action Europe

www.cultureactioneurope.org

Lab for Culture

www.labforculture.org

European Cultural Foundation

www.eurocult.org

On the move

www.on-the-move.org