Културна политика и менаџмент

Завод за проучавање културног развитка

www.zaprokul.org.rs

Европски институт за компаративна истраживања

www.ericarts.org

Компендијум за културне политике и трендове у Европи

www.culturalpolicies.net