Креативна Европа

О програму Креативна Европа

Креативна Европа је програм Европске уније за подршку сектору културе и аудиовизуелним делатностима.

Креативна Европа се надовезује на претходне програме Култура и МЕДИА, и са буџетом од 1,46 милијарди евра (који је већи за 9% од претходних) подржава:

– Иницијативе сектора за културу, попут оних који промовишу прекограничну сарадњу, платформе, умрежавање и књижевно превођење;
– Иницијативе аудиовизуелног сектора, као што су оне које промовишу развој, дистрибуцију или приступ аудиовизуелним делима;
– Међусекторску сарадњу, укључујући Програм за гаранције и међудржавну сарадњу.

Програм се састоји од два потпрограма: Култура, за промоцију сектора културе, и МЕДИА за подршку аудиовизуелним делатностима.

Потпрограм Култура

У оквиру потпрограма Култура, постоје могућности за:

– Сарадњу између културних и креативних организација из различитих земаља;
– Иницијативе за превеђење и промовисање књижевних дела широм Европе;
– Мреже које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора;
– Успостављање платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела.

Потпрограм Култура помаже да културне и креативне организације делују на међународном нивоу и промовише прекограничну циркулацију културних дела и мобилност културних актера.

Пружа финансијску подршку за пројекте са европском димензијом који за циљ имају ширење културних садржаја у иностранству.

Могућности финансирања спроводе се путем конкурса: европски пројекти сарадње, књижевни преводи, европске мреже и платформе. Подржане активности имају за циљ да омогуће актерима у области културе  да стекну међународно искуство.

Страници програма Креативна Европа могуће је приступити путем овог линка.