Теме програма

Развој публике

Развој публике подразумева веће ангажовање публике у култури. Усмерен је ка укључивању људи и заједница у доживљавање, уживање и вредновање уметности и културе. Развој публике значи креирати заједно с публиком, пре него креирати нешто за њих.

Tранснационална мобилност

Транснационална мобилност олакшава кретање уметника и професионалаца преко националних граница. Такође, олакшава транснационалну циркулацију културних и креативних дела. Циљ овог приоритета је промовисање културних размена, интеркултуралног и међуверског дијалога, као и разумевања културне разноликости и значаја социјалног укључивања.

Подизање капацитета

Јачање капацитета помаже културним професионалцима да даље развијају своје вештине како би олакшали приступ могућностима међународне сарадње, као и стварање услова за већу транснационалну циркулацију културних и креативних дела и за прекогранично умрежавање. То је могуће постићи на бројне начине, а најважнија три, од којих сваки представља програмски приоритет сам по себи, су: 1) тренинзи и едукација, 2)дигитализација и 3) нови пословни модели.