Подизање капацитета

Рад на подизању капацитета помаже професионалцима у култури да развију неопходне вештине како би олакшали приступ међународним могућностима, али и створили услове за већу транснационалну циркулацију уметничких дела и прекогранично повезивање. Ово се може постићи на разне начине, а најважнија три су наведена у наставку и представљају засебне приоритете програма Креативна Европа.

(1) Дигитализација

Дигитални преокрет (digital shift) има огроман утицај на то како се стварају, дисеминују, приступају, користе и монетизују културна добра и уметничка дела. Како би искористили могућности које нуди дигитални преокрет, професионалци у култури морају да развију нове вештине које ће омогућити нове методе производње и дистрибуције, као и нове пословне моделе. Програм Креативна Европа стога подржава пројекте транснационалне природе који ће омогућити актерима у култури да се прилагоде дигиталном трансформацији, подстичући употребу дигиталних технологија од производње до дистрибуције и потрошње. Активности могу укључивати организацију радионица, тестирање нових канала дисеминације уметности путем дигиталних ресурса или развој алата за дигитализацију културних садржаја. Ове (и друге) активности ће у већини случајева бити уско повезане с развојем публике или новим пословним моделима. Пројекти који желе да се баве овим приоритетом требало би да имају иновативан приступ и да превазилазе пуку дигитализацију садржаја.

(2) Нови пословни модели

Могућности које нуде нове технологије чине неопходним развој и тестирање нових модела приходовања, управљања и маркетинга у пољу културе. Истовремено, очекује се да професионалци у култури унапређују своје финансијске и пословне вештине, које би им омогућиле бољи учинак на тржишту, те да у потпуности искористе могућности финансирања које се мењају заједно с ширим финансијским контекстом. Програм Креативна Европа подржава транснационалне пројекте који унапређују пословне вештине професионалаца у култури, како би им омогућили да боље разумеју променљиви економски контекст и пронађу нове изворе прихода или нове моделе управљања који омогућавају бољи учинак и ниже трошкове. То може укључивати (не искључиво) организацију радионица, постављање простора за заједнички рад и заједничко стварање, развој и тестирање нових пословних и управљачких приступа и друге активности повезане са предузетничким вештинама за културни и креативни сектор. Кандидати треба да имају на уму блиске везе између овог и осталих приоритета (дигитализација и развој публике).

(3) Обуке и усавршавање

Омогућавање људима да стекну нове вештине које ће обогатити њихов професионални живот и отварање нових канала на тржишту рада, један је од главних приоритета деловања Европске уније. Очигледно је да су уметничко и културно образовање саставни део ове иницијативе. Програм Креативна Европа подржава транснационалне пројекте који учесницима нуде прилику да стекну нове вештине и побољшају успех на тржишту рада, било формалним учењем у признатим институцијама које учествују у пројектима или неформалним активностима усмереним на уметничко учење или на „меке вештине“ у сектору културе и уметности. Логично комбиновање овог приоритета са осталима добра је пракса и мора бити добро објашњено током поступка пријаве.