O програму

Креативна Европа је програм Европске комисије за подршку сектору културе и аудиовизуелним делатностима. Надовезујући се на претходне програме Култура 2007-2013 и МЕДИА, и са буџетом од 1,46 милијарди евра (који је већи за 9% од претходних) подржава:

– Иницијативе сектора за културу које промовишу европску сарадњу, књижевно превођење и стварање мрежа и платформи;
– Иницијативе аудиовизуелног сектора које промовишу развој, дистрибуцију и доступност аудиовизуелних дела;

Програм се састоји од два потпрограма: Култура, за промоцију сектора културе, и МЕДИА за подршку аудиовизуелном сектору.

Потпрограм Култура

У оквиру потпрограма Култура, постоје могућности за:

– Сарадњу између културних и креативних организација из различитих земаља;
– Иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела европских аутора у Европској унији и шире;
– Оснивање мрежа које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора;
– Оснивање платформи за промоцију младих талената и њихових дела и пројеката.

У складу с тим, постоје четири главна конкурса Креативне Европе: пројекти европске сарадње, књижевни преводи, мреже и платформе.

Потпрограм Култура помаже деловање организација у култури на међународном нивоу, међунаордну циркулацију културних дела, мобилност културних професионалаца, развој публике и подизање капацитета организација у култури (развој нових знања и вештина, бизнис модела, итд.).

Сви пројекти подржани програмом имају европску димензију, промовишу европске вредности и подржавају очување и развој језичког и културног диверзитета.

Страници програма Креативна Европа могуће је приступити путем овог линка.