Pozdravna reč

Pozdravna reč

03/09/2014

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je počeo sa radom Desk Kreativna Evropa Srbija, koji funkcioniše u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Njegov zadatak je promovisanje programa Kreativna Evropa 2014-2020 i pružanje podrške domaćim ustanovama i organizacijama kulture u procesu konkurisanja za finansijska sredstva programa Kreativna Evropa.

Nadamo se da ćemo narednih šest godina, koje su pred nama, iskoristiti za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, a oni su: razvoj kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u kulturi, stvaranje kvalitativno izuzetnih i relevantnih programa i projekata, uključivanje većeg broja publike u programe kulture, finansijska održivost i stablnost organizacija, podsticanje regionalne i međunarodne kulturne saradnje – dakle –  celokupan razvoj kulture i umetnosti u Srbiji i pružanje doprinosa stvaranju progresivnog, slobodnog i kreativnog društva.

U cilju ostvarenja ove ambiciozne vizije, Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće veliki broj aktivnosti i projekata putem kojih će povezivati različite aktere u polju kulture i umetnosti: javne, privatne i civilne ustanove i organizacije, mreže, grupe i pojedince iz Srbije, regiona i Evrope. Na taj način Desk će podržavati prenos znanja i veština i podsticati saradnju, mobilnost, razemenu mišljenja i ideja, razvoj profesionalnih standarda i etike, inovativnost, participativnost i otvorenost. Stoga vas pozivamo da se uključite u aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, kao i u proces javnog dijaloga i zajedničkog rada i usmeravanja sistema kulture u Srbiji.

Verujemo da je pred nama uzbudljiv period saradnje i tome se veoma radujemo!