Monthly Archives: October 2014

Održan redovni sastanak rukovodilaca Deskova Kreativna Evropa

28/10/2014

U Briselu je od 20. do 22. oktobra 2014. godine održan sastanak predstavnika Deskova Kreativna Evropa svih država koje učestvuju u programu. Pored predstavnika zemalja Evropske unije, sastanku su prisustvovali i predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koje su nedavno potpisale ugovor o učešću u programu, kao i Gruzije, države koje tek treba da potpiše ugovor o učešću.

Sastanak je organizovan radi dogovora o zajedničkoj strategiji delovanja deskova, preispitanju dosadašnjih praksi i mogućnosti razvijanja novih, ali se ticao i važnih tema iz oblasti kulturne politike i umetničke produkcije: mobilnost umetnika, razvoj publike, kreativne industrije i preduzetništvo u kulturi, zalaganje i promocija zajedničkih evropskih vrednosti.

Pored toga što je bilo reči o prioritetima programa Kreativna Evropa, na sastanku se govorilo i o drugim EU programima (COSME, Horizon), potprogramu Mediji s posebnim fokusom na video igrama, procedurama konkursa i najčešćim greškama u aplikacijama organizacija koje konkurišu za finansijsku podršku programa. Takođe su vođene značajne diskusije o razvojnim mogućnostima projekata koji se tiču kulturne baštine, kao i o vidljivosti podržanih projekata. Zaključeno je da je podizanje javne vidljivosti projekata od izuzetnog značaja, a to se, između ostalog, može postići inovativnim pristupima razvoju publike.


Balkanološki institut SANU: CO:OP

24/10/2014

Projekat COMMUNITY AS OPPORTUNITY udružuje 17 arhivskih i akademskih ustanova koje čuvaju i proučavaju kulturno-istorijsko nasleđe i nalaze se u 12 zemalja Evrope. Njegov osnovni cilj je da učvrsti veze tih ustanova sa njihovim neposrednim društvenim okruženjem i tako doprinese razvoju kulturne i istorijske svesti ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim, evropskim okvirima. Veći broj članova konzorcijuma – partnera na projektu – već ima dobro utemeljenu i dugotrajnu saradnju u okviru udruženja ICARUS (International Centre for Archival Research; www.icar-us.eu) i projekta ENArC (European Network on Archival Cooperation; www.enarc.icar-us.eu; 2010–2015). Ova saradnja predstavlja idealan preduslov uspešne realizacije projekta i održivosti njegovih rezultata.

Iako ustanove kulture čuvaju zajedničke evropske istorijske korene i narative koji sežu da današnjih dana, njihova delatnost samo delimično dopire do šire populacije, tj. do pojedinaca i zajednica kao stvarnih aktera istorijskog vremena, koje stoga treba ohrabriti i osposobiti da istražuju sopstvenu prošlost. Oni su pozvani da se aktivno uključe u kreativno istraživanje sopstvene istorije putem niza osmišljenih aktivnosti, koje bi trebalo da ubrzaju proces otvaranja arhivskog materijala za javnost. Prema tome, ključne ideje projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY su izgrađivanje mostova između arhivskih ustanova i njihovog okruženja, približavanje laika i profesionalaca uz korišćenje obostranih obrazovnih potencijala, kao i izgradnja zajedničke svesti na međunarodnom nivou – ukratko: zbližavanje onih koji istoriju stvaraju sa ustanovama koje je čuvaju.

Rezultat saradnje arhivskih i univerzitetsko-akademskih ustanova u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY treba da bude edukacija korisnika i budućih stručnjaka, dakle profesionalizacija šireg kruga aktera kroz zajedničko delovanje. U tom smislu aktivan podsticaj timskom radu treba da u punoj meri oslobodi društveni potencijal za izgradnju evropske kulturne i istorijske svesti, čime će projekat postati učesnik u oblikovanju budućnosti naše zajedničke kulture.

Istorijski izvori imaju neprocenjiv značaj ne samo za istoriografiju. Oni su isto tako važna sredstva za konstrukciju kolektivnog kulturnog pamćenja i, shodno tome, nacionalnih identiteta širom Evrope. Uspostavljanjem u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY održive i trajne institucionalne mreže koja udružuje kapacitete publike i struke, aktivnim uključenjem šire populacije i izgradnjom svesti o zajedničkoj istoriji, u žižu javnosti mogu dospeti marginalizovani istorijski sadržaji i svedoci – npr. kroz izlaganje privatnih zbirki – dobijajući priliku da predstave sopstvenu percepciju istorijskih zbivanja. Konačno, uz pomoć kreativnih medija uspostaviće se veza između arhivskih ustanova i stanovništva, koja će doprineti razvoju inovativnih i inspirativnih pristupa u istraživanju i tretiranju arhivskog materijala i otvoriti nove poglede na zajedničku istoriju i budućnost.

Partneri
Državni arhiv pokrajine Hesen, Marburg (koordinator)
Međunarodni centar za arhivska istraživanja (ICARUS), Beč
Državni arhiv Mađarske, Budimpešta
Gradski arhiv Budimpešte
Narodni arhiv Republike Češke, Prag
Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Državni arhiv Švedske, Štokholm
Nacionalni arhiv Finske, Helsinki
Nacionalni arhiv Estonije, Talin
Generalni direktorat bavarskih državnih arhiva, Minhen
Eparhijski arhiv Sankt Pelten
Crkveni istorijski arhiv Baskije, Bilbao
Univerzitet Komplutenze, Madrid
Univerzitet Federiko II, Napulj
Univerzitet u Gracu
Univerzitet u Kelnu
Balkanološki institut SANU, Beograd

http://www.balkaninstitut.com


Fakultet za menadžment i Kulturanova: ViSeT projekat

24/10/2014

Kreiranje i promovisanje virtuelnih scenografija za scensku umetnost

Opšti cilj projekta ViSeT je da promoviše korišćenje naprednih digitalnih tehnologija u različitim umetničkim formama i raznim kulturnim okruženjima, da pokaže mnoge socijalne, ekonomske, trgovinske i kulturne prednosti ovih tehnologija za umetnost.
Projekat pomoviše korišćenje virtuelnih scenografija, uključujući korišćenje interaktivnih tehnologija, virtuelne i izmenjene realnosti i daljinski kontrolisanih aplikacija u izvođačkim umetnostima. Ovaj cilj postiže se stvaranjem mreže kulturnih operatera, sposobnih za korišćenje novih tehnologija u polju izvođačkih umetnosti (“provajderi”), povezanih u onlajn zajednicu sa zainteresovanim akterima kao što su organizatori festivala i pozorišta (“korisnici”).

http://www.famns.edu.rs/
http://www.kulturanova.org/


Muzej savremene umetnosti Vojvodine: Izvođenje muzeja

24/10/2014

Projekat Performing the Museum (Izvođenje Muzeja) je konstituisan na inicijalnim resursima institucija koje sarađuju na projektu i na različitim praksama, od kojih su neke zasnovane na tradiciji i već uspostavljenim metodama rada, a neke u potrazi za drugačijom metodologijom, rezultirajući u eksperimentalnim praksama.

Muzeji koji učestvuju u projektu imaju za cilj reevaluaciju i novo promišljanje sopstvenih resursa: arhiva, kolekcija i metoda rada, kako bi razvili svoje potencijale stvaranjem znanja i povezivanjem sa različitim tipovima publike. Tradicionalne uloge savremenog muzeja se menjaju. Njegove najvažnije aktivnosti nisu samo skladištenje, proučavanje i izlaganje umetničkih dela, već i aktivno uključivanje muzejske publike. Iz tog razloga, projekat će razviti kombinaciju izložbi i obrazovnih programa na osnovu participativnog pristupa, namenjenog i publici i osoblju muzeja. Stvaranje znanja, na osnovu ne-hegemonijskog, emancipirajućeg principa jedan je od strateških opredeljenja svih muzeja učesnika u projektu.

Muzeji-partneri povezani kroz projekat predstavljaju različite istorije, kao i različite savremene realnosti. Tri muzeja dele jedan deo svoje političke istorije, ali na vrlo različitim lokalitetima. Muzej savremene umetnosti Zagreb (MSU) je osnovan 1954. godine. Tokom 1960-ih i 1970-ih, smatran jednom od najprogresivnijih institucija u ovom delu Evrope i rodnim mesto evropskog i međunarodnog neo-avantgardnog pokreta Novih tendencija. Danas se njegove uzbudljive 60 godina duge istorije može isčitati preko stalne izložbene postavke prikazane u novoj zgradi. Koroška galerija likovnih umetnosti je regionalni muzej moderne i savremene umetnosti sa sedištem u severnom delu Slovenije, uz jaku tradiciju u organizovanju međunarodnih izložbi angažovane umetnosti iz 1960-ih i 1970-ih godina, koja danas uspostavlja svoj identitet kroz kritičku procenu prošlih praksi u okviru sadašnje situacije. Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu osnovan je 1966. godine. Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu realizuje raznovrsne aktivnosti u različitim oblastima savremene umetnosti, preuzimajući ulogu regionalnog lidera u ovoj oblasti, sa značajnim mestom u aktuelnim razvojima i kretanjima u savremenoj umetnosti u regionu, kao i u međunarodnoj umetničkoj saradnji i razmeni. Fondaciju Antoni Tapije je osnovao 1984. godine umetnik Antoni Tapije radi promovisanja proučavanja i znanja o modernoj i savremenoj umetnosti. Fondacija koristi pluralistički, interdisciplinarni pristup i ima za cilj uspostavljanje zajedničkih projekata sa stručnjacima iz različitih oblasti znanja sa ciljem da doprinese boljem razumevanju savremene umetnosti i kulture.

Ono što je zajedničko svim partnerima je bogata prošlost dokumentovana u umetničkim arhivima i muzejskim arhivima , kao i njihova metodologija i inicijativa da se preispitaju ovi resursi, kako bi se otkrili novi pristupi i metodi rada .

Muzej savremene umjetnosti Zagreb (lider projekta)
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
Fondacija Antoni Tàpies, Barselona

http://www.msuv.org/


Projekti evropske saradnje

Projekti evropske saradnje: podržani projekti manjeg i većeg obima

15/10/2014

Aktivnosti domaćih ustanova i organizacija u kulturi, čiji je cilj povezivanje i razvoj evropske saradnje, biće pospešene putem realizacije trinaest projekata u okviru Programa Kreativna Evropa i konkursa za projekte evropske saradnje, otvorenog marta 2014. godine.

Od ukupno dvadeset i jednog projekta evropske saradnje (projekti većeg obima, kategorija 2), domaće ustanove i organizacije učestvovaće u šest: Community as Opportunity -Creative archives’ and users’ network, Balkanološki institut SANU; Departures and arrivals, Servis za savremeni ples „Stanica“; Corners – turning Europe inside out, Fondacija „Fond B92“; European Digital Art and Science Network, Centar za promociju nauke; Ceramics and its dimensions, Muzej primenjene umetnosti i Human Cities – Challenging the city scale, Udruženje građana „Nedelja dizajna“. Ostvareni iznosi po projektu kreću se od 1.097.250,00 evra do 1.990.078,00 evra.

Šest projekata i sedam organizacija i ustanova iz Srbije dobilo je podršku u okviru konkursa za projekte evropske saradnje manjeg obima: Fakultet za menadžment i Kulturanova, Virtual Sets: Creating and promoting virtual sets for the performing arts, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Take Over, Mikser haus, Balkan Design Week, Muzej istorije Jugoslavije, Heroes we love – Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Performing the Museum, Ring ring, European Traditions in cultural Heritage and Performances. Svi projekti ostvarili su podršku u iznosu od 198.000,00 do 200.000,00 evra.


Književni prevodi

Veliki uspeh domaćih izdavača: konkurs književni prevodi 2014. (kategorija 1, dvogodišnji projekti)

15/10/2014

Od ukupno šezdeset i tri podržanih izdavačkih kuća, od kojih osamnaest dolaze iz Srbije, čak šest domaćih izdavača dobilo je podršku za realizaciju dvogodišnjih projekata u okviru Programa Kreativna Evropa, konkurs za književno prevođenje u 2014. godini: Darkvud d.o.o, Translation of 8 Works of the Ninth Art into Serbian; Izdavačka kuća „Klio“, Grail on water; Geopoetika izdavaštvo, Identity Search Project,; Izdavačka kuća „Sezam buks“, Many stories of history – translation of seven books in Serbian; Samostalna agencija za izdavaštvo „Odiseja“, Awarded European Children’s Writers; Izdavačka kuća „Heliks“, Identities: the persistence of search for human values in European literature.

Veliku angažovanost i uspeh domaćih izdavača ilustruju podaci o prolaznosti projekata iz drugih zemalja: Bugarska (26:9), Španija (22:7), Hrvatska (18:3), Slovenija (18:3), Makedonija (14:5), Italija (17:6), Velika Britanija (8:2), Francuska (8:2), Poljska (6:1), Češka (5:1), Danska (5:1), Nemačka, Portugal (3:0), Švedska (3:0), Turska (3:0), itd. Drugim rečima, Srbija je na trećem mestu liste zemalja koje su učestvovale na konkursu projekata književnih prevoda.

Izdavači iz Srbije ostvarili su ukupnu finansijsku podršku u visini od 241.211,00 evra.


Projekti evropske saradnje

Fondacija B92: Corners

15/10/2014

CORNERS je platforma za umetnike i publiku koju osmišljavaju i vode kulturne organizacije sa uglova Evrope.

CORNERS pruža mogućnost umetnicima i istraživačima da ostvare multidisciplinarne savremene umetničke i kulturne saradničke projekte. Cilj projekta je da se omogući razmena koja prevazilazi geografska, politička i ekonomska ograničenja. Od 2011. godine, preko 50 umetnika i istraživača (a taj broj raste) su se upoznali preko projekta CORNERS, a preko 30 organizacija i institucija se postale partneri i saradnici. Zajedno sa novim umetnicima i istraživačima koji su se pridružili projektu, oni će nastaviti da istražuju periferiju Evrope i započinjati umetničke projekte u graničnim umetničkim poljima da bi ih prenosili iz jednog ugla Evrope u drugi. Saradnja će se ostvarivati na različitim mestima širom Evrope, gde će se umetnici i njihova publika okupljati na neobičnim mestima i javnim prostorima, koristeći partnerske gradove kao svoje bine: Umea i Stokholm (Švedska), Ljubljana (Slovenija), Gdansk (Poljska), Beograd (Srbija), Zagreb i Rijeka (Hrvatska), Donostia i San Sebastijan (Španija), Belfast (Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo), Mildsbro i Nortamberland (Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Prizren (Kosovo).

Budžet ovog projekta je 2.566.000 EUR – polovina ovog iznosa biće pokrivena od strane Programa Kreativna Evropa, a druga polovina biće obezbeđena iz lokalnih fondova partnera projekta CORNERS.

Podrška Programa Kreativna Evropa nam pruža mogućnost da nastavimo da gradimo dinamičniji i raznovrsniji projekat. Nastavićemo da povezujemo umetnike, otkrivamo nove regione, upoznajemo i pridobijamo novu publiku za saradničke projekte iz umetnosti i kulture. U narednih tri i po godine, počevši od 1. septembra 2014. godine, 11 partnera radiće zajedno: Intercult (Švedska), Pogon and Drugo More (Hrvatska), Exodos (Slovenija), Arts Council Northern Ireland i ISIS Arts (Ujedinjeno Kraljevstvo), City Culture Institute/ Gdańsk (Poljska), Donostia/ San Sebastián 2016 (Baskija/ Španija), Kulturni centar REX (Srbija), Teatro Pubblico Pugliese (Italija), i DokuFest (Kosovo). Prvo okupljanje partnera bilo je održano u Zagrebu 15. i 16. septembra 2014.godine.

Prelazimo u novu fazu – “od istraživanja i razvoja” u “kulturnu akciju“.

www.cornersofeurope.org

Fotografije i video materijali su dostupni na:

www.cornersofeurope.org/archive/photos-and-videos


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Darkvud: Prevod 8 dela devete umetnosti na srpski

15/10/2014

U skladu sa misijom izdavačke kuće Darkwood da proširi i usmeri pažnju čitalačke publike svih generacija i sfera interesovanja ka devetoj umetnosti, dela u sklopu projekta odabrana su namenski, imajući u vidu njihovu umetničku, narativnu i, u pojedinim slučajevima, istorijsku vrednost.
Odabirom dela najcenjenijih evropskih strip autora, kao što su Nil Gejman (Neil Gaiman), Alan Mur (Alan Moore), Žak Tardi (Jacques Tardi) i Žoan Sfar (Joann Sfar), priznatih i uspešnih i izvan domena stripa, Darkwood želi da zaintrigira širok krug čitalaca, inspiriše ih da „zarone dublje“ i pronađu dragulje devete umetnosti koji čekaju da tek budu otkriveni.

Pojedini predloženi naslovi su nastavci serijala koji su već pridobili čitalačku publiku u Srbiji i regionu, kao što su Gejmanov „Sandman“ i Murov „Saga of the Swamp Thing“. Neki su istinski klasici devete umetnosti, poput „Il Collezionista“ Serđa Topija (Sergio Toppi) i „L’Uomo della Legione“ Dina Batalje (Dino Battaglia) . Drugi, poput Tardijevog „Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B“ i Sfarovog „Le Chat du Rabbin“, iako noviji po datumu nastanka, nose vanvremenske poruke. „The Books of Magic“ Gejmana pokrenuće maštu čitaoca pričama punim čarolije i fantazije, dok će „Spirou et Fantasio – Hors série“ Frankena (André Franquin) probuditi sećanja na stare, dobre, voljene junake, među svim onima koji odbijaju da odrastu i ostare.

Naslovi obuhvaćeni projektom protežu se kroz vremenski period od pre Drugog svetskog rata do 2012. godine i dela su autora iz Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije i Italije. Bez obzira na epohu nastanka ili jezik na kom su napisani, svi dele jednu zajedničku notu – govore univerzalnim jezikom mašte i slike, jezikom razumljivim u svim decenijama i na svim meridijanima, prenoseći poruke koje prevazilaze barijere vremena i mesta nastanka.
www.darkwood.co.rs


Archives