Fondacija B92: Corners

Fondacija B92: Corners

15/10/2014

CORNERS je platforma za umetnike i publiku koju osmišljavaju i vode kulturne organizacije sa uglova Evrope.

CORNERS pruža mogućnost umetnicima i istraživačima da ostvare multidisciplinarne savremene umetničke i kulturne saradničke projekte. Cilj projekta je da se omogući razmena koja prevazilazi geografska, politička i ekonomska ograničenja. Od 2011. godine, preko 50 umetnika i istraživača (a taj broj raste) su se upoznali preko projekta CORNERS, a preko 30 organizacija i institucija se postale partneri i saradnici. Zajedno sa novim umetnicima i istraživačima koji su se pridružili projektu, oni će nastaviti da istražuju periferiju Evrope i započinjati umetničke projekte u graničnim umetničkim poljima da bi ih prenosili iz jednog ugla Evrope u drugi. Saradnja će se ostvarivati na različitim mestima širom Evrope, gde će se umetnici i njihova publika okupljati na neobičnim mestima i javnim prostorima, koristeći partnerske gradove kao svoje bine: Umea i Stokholm (Švedska), Ljubljana (Slovenija), Gdansk (Poljska), Beograd (Srbija), Zagreb i Rijeka (Hrvatska), Donostia i San Sebastijan (Španija), Belfast (Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo), Mildsbro i Nortamberland (Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Prizren (Kosovo).

Budžet ovog projekta je 2.566.000 EUR – polovina ovog iznosa biće pokrivena od strane Programa Kreativna Evropa, a druga polovina biće obezbeđena iz lokalnih fondova partnera projekta CORNERS.

Podrška Programa Kreativna Evropa nam pruža mogućnost da nastavimo da gradimo dinamičniji i raznovrsniji projekat. Nastavićemo da povezujemo umetnike, otkrivamo nove regione, upoznajemo i pridobijamo novu publiku za saradničke projekte iz umetnosti i kulture. U narednih tri i po godine, počevši od 1. septembra 2014. godine, 11 partnera radiće zajedno: Intercult (Švedska), Pogon and Drugo More (Hrvatska), Exodos (Slovenija), Arts Council Northern Ireland i ISIS Arts (Ujedinjeno Kraljevstvo), City Culture Institute/ Gdańsk (Poljska), Donostia/ San Sebastián 2016 (Baskija/ Španija), Kulturni centar REX (Srbija), Teatro Pubblico Pugliese (Italija), i DokuFest (Kosovo). Prvo okupljanje partnera bilo je održano u Zagrebu 15. i 16. septembra 2014.godine.

Prelazimo u novu fazu – “od istraživanja i razvoja” u “kulturnu akciju“.

www.cornersofeurope.org

Fotografije i video materijali su dostupni na:

www.cornersofeurope.org/archive/photos-and-videos