Muzej savremene umetnosti Vojvodine: Izvođenje muzeja

Muzej savremene umetnosti Vojvodine: Izvođenje muzeja

24/10/2014

Projekat Performing the Museum (Izvođenje Muzeja) je konstituisan na inicijalnim resursima institucija koje sarađuju na projektu i na različitim praksama, od kojih su neke zasnovane na tradiciji i već uspostavljenim metodama rada, a neke u potrazi za drugačijom metodologijom, rezultirajući u eksperimentalnim praksama.

Muzeji koji učestvuju u projektu imaju za cilj reevaluaciju i novo promišljanje sopstvenih resursa: arhiva, kolekcija i metoda rada, kako bi razvili svoje potencijale stvaranjem znanja i povezivanjem sa različitim tipovima publike. Tradicionalne uloge savremenog muzeja se menjaju. Njegove najvažnije aktivnosti nisu samo skladištenje, proučavanje i izlaganje umetničkih dela, već i aktivno uključivanje muzejske publike. Iz tog razloga, projekat će razviti kombinaciju izložbi i obrazovnih programa na osnovu participativnog pristupa, namenjenog i publici i osoblju muzeja. Stvaranje znanja, na osnovu ne-hegemonijskog, emancipirajućeg principa jedan je od strateških opredeljenja svih muzeja učesnika u projektu.

Muzeji-partneri povezani kroz projekat predstavljaju različite istorije, kao i različite savremene realnosti. Tri muzeja dele jedan deo svoje političke istorije, ali na vrlo različitim lokalitetima. Muzej savremene umetnosti Zagreb (MSU) je osnovan 1954. godine. Tokom 1960-ih i 1970-ih, smatran jednom od najprogresivnijih institucija u ovom delu Evrope i rodnim mesto evropskog i međunarodnog neo-avantgardnog pokreta Novih tendencija. Danas se njegove uzbudljive 60 godina duge istorije može isčitati preko stalne izložbene postavke prikazane u novoj zgradi. Koroška galerija likovnih umetnosti je regionalni muzej moderne i savremene umetnosti sa sedištem u severnom delu Slovenije, uz jaku tradiciju u organizovanju međunarodnih izložbi angažovane umetnosti iz 1960-ih i 1970-ih godina, koja danas uspostavlja svoj identitet kroz kritičku procenu prošlih praksi u okviru sadašnje situacije. Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu osnovan je 1966. godine. Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu realizuje raznovrsne aktivnosti u različitim oblastima savremene umetnosti, preuzimajući ulogu regionalnog lidera u ovoj oblasti, sa značajnim mestom u aktuelnim razvojima i kretanjima u savremenoj umetnosti u regionu, kao i u međunarodnoj umetničkoj saradnji i razmeni. Fondaciju Antoni Tapije je osnovao 1984. godine umetnik Antoni Tapije radi promovisanja proučavanja i znanja o modernoj i savremenoj umetnosti. Fondacija koristi pluralistički, interdisciplinarni pristup i ima za cilj uspostavljanje zajedničkih projekata sa stručnjacima iz različitih oblasti znanja sa ciljem da doprinese boljem razumevanju savremene umetnosti i kulture.

Ono što je zajedničko svim partnerima je bogata prošlost dokumentovana u umetničkim arhivima i muzejskim arhivima , kao i njihova metodologija i inicijativa da se preispitaju ovi resursi, kako bi se otkrili novi pristupi i metodi rada .

Muzej savremene umjetnosti Zagreb (lider projekta)
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
Fondacija Antoni Tàpies, Barselona

http://www.msuv.org/