Balkanološki institut SANU: CO:OP

Balkanološki institut SANU: CO:OP

24/10/2014

Projekat COMMUNITY AS OPPORTUNITY udružuje 17 arhivskih i akademskih ustanova koje čuvaju i proučavaju kulturno-istorijsko nasleđe i nalaze se u 12 zemalja Evrope. Njegov osnovni cilj je da učvrsti veze tih ustanova sa njihovim neposrednim društvenim okruženjem i tako doprinese razvoju kulturne i istorijske svesti ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim, evropskim okvirima. Veći broj članova konzorcijuma – partnera na projektu – već ima dobro utemeljenu i dugotrajnu saradnju u okviru udruženja ICARUS (International Centre for Archival Research; www.icar-us.eu) i projekta ENArC (European Network on Archival Cooperation; www.enarc.icar-us.eu; 2010–2015). Ova saradnja predstavlja idealan preduslov uspešne realizacije projekta i održivosti njegovih rezultata.

Iako ustanove kulture čuvaju zajedničke evropske istorijske korene i narative koji sežu da današnjih dana, njihova delatnost samo delimično dopire do šire populacije, tj. do pojedinaca i zajednica kao stvarnih aktera istorijskog vremena, koje stoga treba ohrabriti i osposobiti da istražuju sopstvenu prošlost. Oni su pozvani da se aktivno uključe u kreativno istraživanje sopstvene istorije putem niza osmišljenih aktivnosti, koje bi trebalo da ubrzaju proces otvaranja arhivskog materijala za javnost. Prema tome, ključne ideje projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY su izgrađivanje mostova između arhivskih ustanova i njihovog okruženja, približavanje laika i profesionalaca uz korišćenje obostranih obrazovnih potencijala, kao i izgradnja zajedničke svesti na međunarodnom nivou – ukratko: zbližavanje onih koji istoriju stvaraju sa ustanovama koje je čuvaju.

Rezultat saradnje arhivskih i univerzitetsko-akademskih ustanova u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY treba da bude edukacija korisnika i budućih stručnjaka, dakle profesionalizacija šireg kruga aktera kroz zajedničko delovanje. U tom smislu aktivan podsticaj timskom radu treba da u punoj meri oslobodi društveni potencijal za izgradnju evropske kulturne i istorijske svesti, čime će projekat postati učesnik u oblikovanju budućnosti naše zajedničke kulture.

Istorijski izvori imaju neprocenjiv značaj ne samo za istoriografiju. Oni su isto tako važna sredstva za konstrukciju kolektivnog kulturnog pamćenja i, shodno tome, nacionalnih identiteta širom Evrope. Uspostavljanjem u okviru projekta COMMUNITY AS OPPORTUNITY održive i trajne institucionalne mreže koja udružuje kapacitete publike i struke, aktivnim uključenjem šire populacije i izgradnjom svesti o zajedničkoj istoriji, u žižu javnosti mogu dospeti marginalizovani istorijski sadržaji i svedoci – npr. kroz izlaganje privatnih zbirki – dobijajući priliku da predstave sopstvenu percepciju istorijskih zbivanja. Konačno, uz pomoć kreativnih medija uspostaviće se veza između arhivskih ustanova i stanovništva, koja će doprineti razvoju inovativnih i inspirativnih pristupa u istraživanju i tretiranju arhivskog materijala i otvoriti nove poglede na zajedničku istoriju i budućnost.

Partneri
Državni arhiv pokrajine Hesen, Marburg (koordinator)
Međunarodni centar za arhivska istraživanja (ICARUS), Beč
Državni arhiv Mađarske, Budimpešta
Gradski arhiv Budimpešte
Narodni arhiv Republike Češke, Prag
Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Državni arhiv Švedske, Štokholm
Nacionalni arhiv Finske, Helsinki
Nacionalni arhiv Estonije, Talin
Generalni direktorat bavarskih državnih arhiva, Minhen
Eparhijski arhiv Sankt Pelten
Crkveni istorijski arhiv Baskije, Bilbao
Univerzitet Komplutenze, Madrid
Univerzitet Federiko II, Napulj
Univerzitet u Gracu
Univerzitet u Kelnu
Balkanološki institut SANU, Beograd

http://www.balkaninstitut.com