Nedelja posvećena književnim prevodima – u susret februarskom konkursu

Nedelja posvećena književnim prevodima – u susret februarskom konkursu

07/12/2014

Povodom otvaranja novog konkursa za književne prevode početkom februara 2015. godine, Desk Kreativna Evropa Srbija bio je uključen u dva značajna skupa na temu podrške Programa Kreativna Evropa izdavačima. Prvi skup održan je u Zagrebu 24.novembra na inicijativu Mladena Špehara, rukovodioca Deska Kreativna Evropa Hrvatska, a učestvovali su predstavnici deskova iz Bugarske – Vesela Kondakova, Slovenije– Mateja Lazar i Srbije– Dimitrije Tadić, kao i izdavači iz ovih zemalja, čiji su projekti podržani sredstvima Programa Kreativna Evropa:Andrej Ilc iz slovenačke izdavačke kuće Mladinska knjiga Založba, Nikolaj Gingijanov iz izdavačke kuće Avangard Print Publishing, Bugarska,Nataša Barta iz izdavačke kuće VBZ,Hrvatska, kao i Nataša Đelošević, predstavnica izdavačke kuće Clio iz Srbije. Na skupu se govorilo o uspešnosti zemalja iz regiona na konkursu za književne prevode, te o propozicijama novog konkursa i najavljenim promenama u kriterijumima evaluacije projekata. U okviru Programa Kreativna Evropa, poseban naglasak biće stavljen na autore dobitnike Evropske nagrade za književnost, a od izdavača se traži da dostavljaju detaljan budžet projekta (bez linearnog proračuna troškova prevoda u odnosu na broj strana), koji predviđa diversifikovane troškove – od prevoda do objave, distribucije i promocije književnog dela. Promena kriterijuma i uslova konkursa ima za cilj širenje ciljnih grupa, podizanje vidljivosti projekata, kao i pospešivanje razvoja tržišta knjige. S tim u vezi, značajna novina tiče se koncepta konkursa za književne prevode u odnosu na prethodni program (Kultura 2007-2013), budući da se od podnosilaca konkursne aplikacije očekuje inovativniji pristup osmišljavanju promotivnih aktivnosti.

Drugi skup, čiji je organizator Desk Kreativna Evropa Srbija, održan je 28. novembra tokom Sajma knjiga u Nišu i ovo je bila prilika da se niški izdavači upoznaju sa konkursom za književne prevode Programa Kreativna Evropa, kao i da saznaju detalje o uspešnim projektima domaćih izdavača. Takođe, na oba skupa predočene su najčešće greške u aplikacijama na konkursu za književne prevode, a to su: nerazlikovanje termina „distribucija“ („diseminacija“) i „promocija“, nepoznavanje termina „razvoj publike“ i angažovanje prevodilaca sa nedovoljnim brojem formalnih referenci.

Napori Deska Kreativna Evropa Srbija da posebno promoviše ovaj konkurs dolaze i otud što je Srbija jedna od najuspešnijih zemalja na ovom konkursu programa Kreativna Evropa. Srbija je, uz Italiju, po broju uspešnih prijava na trećemmestu u Evropi (od 18 podnetih prijava 6 je uspešnih), a posle Bugarske (26/9) i Španije (22/7). Uspehu našeg regiona doprinose Makedonija i Mađarska sa 14 podnetih i 5 uspešnih prijava, Albanija (8/4), kao i Hrvatska i Slovenija, sa 18 podnetih i 3 uspešne prijave.Manji broj evropskih država ima jednu ili dve, dok većina država nema ni jednu uspešnu konkursnu prijavu.