Desk Kreativna Evropa Srbija u Pozorišnom klubu Zeleno zvono u Zrenjaninu

Desk Kreativna Evropa Srbija u Pozorišnom klubu Zeleno zvono u Zrenjaninu

11/12/2014

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovaće info-dan o Programu Kreativna Evropa 12. decembra 2014. godine u Pozorišnom klubu „Zeleno zvono“ u Zrenjaninu.

Info-dan, čiji je cilj animiranje što većeg broja ustanova i organizacija u Srbiji da ućestvuju u Programu Kreativna Evropa, posvećen je predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Zrenjanina i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.

Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u Programu Kreativna Evropa, tako da će biti reči o ključnim pitanjima vezanim za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su dokumenta potrebna za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.

Program info dana

PETAK 12. decembar 2014.

10.00 – 10.20

•          Predstavljanje Deska i Antene Kreativna Evropa – Luka Kulić, Antena Deska KE

10.20 – 11.00

•          Predstavljanje Programa Kreativna Evropa – Jovana Kanazir, Antena Deska KE

11.00 – 12.30

•          Pregled potrebne dokumentacije – Dragana Srećkov, Antena Deska KE

12.30 – 13.00

•          Pauza za kafu

13.00 – 14.00

•          Diskusija