Ring Ring: EUropean Traditions in cultural hERitage and PErformances (EU.T.ER.PE)

Ring Ring: EUropean Traditions in cultural hERitage and PErformances (EU.T.ER.PE)

08/02/2015

EU.T.ER.PE  je kulturni projekat na međunarodnom nivou koji pruža priliku za integraciju i povezivanje, pojačan ekonomski razvoj uz zapošljavanje mladih u Srbiji, Italiji, Grčkoj i Hrvatskoj. Osnovni cilj je promocija snažne i dugotrajne saradnje među kulturnim radnicima, muzeolozima, umetnicima, institucijama, majstorima koji izrađuju muzičke instrumente, privatnog sektora, ohrabrujući zajedničke aktivnosti i događaje koji omogućavaju umetničko izražavanje, sa posebnim fokusom na tradicionalne instrumente, kao i na tradicionalnu i etno muziku. Potrebno je podići svest i saznanje te proširiti poznavanje tradicionalne muzike i tradicije zemalja učesnica projekta. Kroz seminare, radionice, kurseve i izvođenje muzike, a sve u saradnji sa muzejima, muzičkim školama, kao i uz pomoć majstora za izradu instrumenata, pokušaćemo da nađemo put ponovnog otkrivanja kulturnog nasleđa svakog regiona.

Uz EU.T.ER.PE  projekat želimo da uspostavimo sistem u kome različite regije u Evropi razmenjuju svoje tradicije, počev od muzike, tradicionalnih instrumenata, sve vreme deleći ideje i unapređujući koordinisanu međunarodnu saradnju. Ovaj projekat pokriće različite aspekte vezane za tradicionalne muzičke instrumente, njihovu izradu, posredstvom kurseva i obrazovanja, uz učešće muzičkih i drugih škola, putem koncerata umetnika iz cele Evrope i očuvanja tradicije kroz saradnju sa muzejima. EU.T.ER.PE  ide u pravcu podrške i promocije kreativnog i kulturnog sektora, kao pokretača razvoja ovih regiona i država.

Koordinator:  Association Adriatico Mediterraneo (Italija)

Partneri:

Udruženje Ring Ring (Srbija)

Amadeo – art kabinet d.o.o. (Hrvatska)

Day After ong (Grčka)

www.ringring.rs