Mikser: Balkanska dizajn mreža (BDN)

Mikser: Balkanska dizajn mreža (BDN)

08/02/2015

Balkanska dizajn mreža (BDN) je inovativna platforma koja stimuliše i daje podršku produkciji i predstavljanju balkanskog dizajna u regionu i na međunarodnoj sceni, sa ciljem da pokaže prednosti i doprinos visokokvalitetnog dizajna društvenom razvoju, istakne vrednost primene takvog dizajna u lokalnom preduzetništvu i promoviše dizajn među širokom publikom.

Tri glavna organizatora: Hrvatsko dizajnersko društvo (Hrvatska), Public Room (Makedonija) i Mikser organizacija (Srbija) su ujedinile svoju stručnost i iskustvo sa lokalnim i međunarodnim dizajnerima, institucijama i organizacijama za dizajn, kako bi pokrenuli novi zajednički poduhvat na polju razvoja balkanskog dizajna i njegovog pozicioniranja na evropskom nivou. Projekat povezuje tri kreativne organizacije i služi kao svojevrsna studija slučaja za razvoj veće i šire BDN mreže koja će uključiti više zemalja, kompanija, kreativnih i kulturnih radnika i publike, i kao takva stvoriti dizajn i poslovnu bazu podataka balkanske kreativne scene.

Dvogodišnji projekat se sastoji od regionalnog takmičenja mladih dizajnera, međunarodne gostujuće izložbe, pratećih edukativnih događaja, brojnih radionica u rezidenciji i praktičnih treninga koji se sprovode u saradnji sa vodećim regionalnim proizvođačima dizajniranih proizvoda, kao i umrežavanja i promotivnih aktivnosti. Posebna pažnja je usmerena na održivost projekta u budućnosti kroz kreiranje baze podataka dizajnera i proizvodnih resursa sprovođenje istraživanja dizajn sektora i formiranja regionalne dizajn strategije koja bi afirmisala balkanski dizajn u svim aspektima discipline.

Izazov projekta i poseban angažman predstavlja edukacija o dodatnoj vrednosti dizajna usmerena ka širokom spektru ciljnih grupa, od dizajnerske zajednice, preko malih i srednjih preduzeća i predstavnika državnih organa, do najšire javnosti. Kroz multidisciplinarne aktivnosti koje ukazuju na značaj dizajna u kulturi regije, kao i uticaj dizajna na inovativnost i konkurentnost u SME-s, projekat pruža inovativna rešenja, kako za proizvode i usluge, tako i za društvo i javni sektor.

Projekat je posvećen mladim dizajnerima kojima nudi mogućnost za dodatno obrazovanje i razvoj međunarodnih karijera; regionalnim kompanijama kojima će pomoći da kroz originalno dizajnirane proizvode bolje odgovore i reaguju na spajanje tržišnih trendova; širokom spektru publike kojoj će obezbediti pristup novim evropskim trendovima u oblasti savremenog dizajna.

www.house.mikser.rs