Muzej istorije Jugoslavije: Heroji koje volimo

Muzej istorije Jugoslavije: Heroji koje volimo

08/02/2015

Heroji koje volimo je multidisciplinarni projekat koji se bavi još uvek kontroverznom temom socijalističkog nasleđa evropske umetnosti XX veka i okuplja nevladine organizacije i institucije iz centralne i jugoistočne Evrope (Bugarska, Poljska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Vodeći partner projekta je Umetnička galerija Maribor.

Projekat teži da poveže savremene umetničke prakse sa istraživanjima fenomena socijalističke umetnosti u njenom kulturnom, socio-ideološkom i političkom kontekstu od osnivanja socijalističkih država istočne Evrope do danas, kao i da uključi i upozna nove publike sa temama koje obuhvata.

Cilj projekta je da skicira razvoj socijalističke umetnosti, raznorodne umetničke forme i vizuelne manifestacije, mapira relevantna dela i umetnike, predstavljajući različite studije slučaja i povezujući ih sa savremenim umetničkim trendovima. Projekat će pokrenuti dijalog o pozadini socijalističke umetnosti u istočnoj Evropi, različitim praksama i razlikama u odnosu na geopolitički okvir u kome su se te prakse razvijale, i težiće da ispita njenu ulogu u periodu ekonomske tranzicije i društvene transformacije kao i da identifikuje potencijale koje socijalistička umetnost ima u kontekstu vremena sadašnjeg kao i za budućnost.

Heroji koje volimo je podeljen u četiri tematske celine: politike, estetike i umetnost u vreme socijalizma, socijalistički spomenici i modernizam, herojska umetnost i socijalistički realizam, post-socijalizam i nostalgija. Projekat će obezbediti teorejski okvir, mapirati karakteristična dela, umetničke forme i umetnike i raspravljati o uslovima u kojima su nastali. Paralelno sa konferencijama, predavanjima i panel diskusijama odvijaće se i serija umetničkih intervencija u javnim prostorima kao i radionice koje će pratiti segmente projekta kako bi povezali savremene umetničke prakse i publike sa temama koje projekat obuhvata.

Finalni rezultat biće putujuća izložba i prateća publikacija, koje će obuhvatiti prikupljeni materijal i znanja prikupljena tokom projekta u cilju pokretanja javne debate o povezanosti nasleđa socijalističke umetnosti i trenutnih međunarodnih trendova.

Međunarodna konferencija koju je predložio Muzej istorije Jugoslavije baviće se fenomenom nostalgije kroz različite političke i kulturne kontekste u različitim zemljama Evrope. Posebna pažnja biće posvećena jugonostalgičnoj i titonostalgičnoj kulturi u vezi sa proslavom Dana mladosti. Obuhvatajući perspektive i iskustva iz različitih zemalja, konferencija ima za cilj da postavi osnove za mapiranje i istraživanje formi i vizuelnih manifestacija nostalgije. Konferencija će okupiti kustose, teoretičare, istraživače i umetnike koji će moći da razmene znanja i iskustva i zajedno postave osnove za izložbu.

www.mij.rs