Diskursi popularne kulture

Diskursi popularne kulture

28/02/2015

Dubravka Đurić
Fakultet za medije i komunikacije – Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011

Knjiga Diskursi popularne kulture predstavlja koncizan uvod u studije popularne kulture, a ujedno je i uvod u studije kulture. U knjizi ćete naći definicije opštih pojmova: kultura, popularno, narativ, jezik, diskurs, ideologija, itd. Autorka prati uvođenje diskusra o popularnoj kulturi od kraja 19. veka pa do savremenih teorija, od kojih svakako centralnu ulogu ima Centar za savremene studije kulture u Birmingenu.