Doba održivog razvoja

Doba održivog razvoja

28/02/2015

Džefri D. Saks
Službeni glasnik, Beograd, 2014, saizdavaštvo sa Centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj iz Beograda (CIRSD)

„Ovu knjigu izuzetnom čine sveobuhvatni pristup, jasnoća, detaljan pristup problematici, iskrena polemika o kompleksnim pitanjima, praktična vrednost i zdravorazumsko rezonovanje. Ona u suštini predstavlja deset posebnih knjiga u okviru jednog naslova, jer sadrži izuzetne analize o ekonomiji, istoriji, zdravlju, razvoju, obrazovanju, rodnoj ravnopravnosti, hrani, klimatskim promenama i biološkoj raznovrsnosti. Ukoliko želite da razumete moderni svet i ukoliko na polici imate mesta samo za još jednu knjigu, onda je to ova.“

Džared Dajmond, dobitnik Pulicerove nagrade za knjigu „Puške, bacili i čelik“ (Guns, Germs and Steel)

„Inspirišuća, sveobuhvatna, prema obimu istraživanja enciklopedijska, kombinujući vešto razne discipline kao da ju je pisalo nekoliko stručnjaka, Saksova knjiga objašnjava razloge zbog kojih ostvarivanje koncepta održivog razvoja mora predstavljati najveći prioritet za ljudski rod.“

Profesor Edvard O. Vilson, Univerzitet Harvard