Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji

Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji

28/02/2015

Ana Klikovac
Mate, Zagreb, 2009

Knjiga Financijsko izvještavanje u EU nastala je kao rezultat istraživanja o harmonizaciji finansijskog izveštavanja u svetu, a posebno u Evropskoj uniji. Proces harmonizacije finansijskog izveštavanja u Evropskoj uniji posebno je značajan u odnosu na finansijsko izveštavanje u zemljama regiona koje i same pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji. Obveza zemalja je da uskladite svoje zakonodavstvo s propisima Evropske unije, a to znači da trebamo uskladiti računovodstvenu i revizorsku regulativu s regulativom Evropske unije. Prvenstveno se to odnosi na usklađivanje Zakona o računovodstvu s Četvrtom i Sedmom direktivom Evropske unije, kao i na primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Ova knjiga je podobna za izučavanje na svim ekonomskim fakultetima i srodnim visokoškolskim institucijama. Isto tako, knjiga je namenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima finansijskog izveštavanja i računovodstva – računovođama, finansijskim radnicima, kao i drugim korisnicima koje zanima problematika harmonizacije finansijskog izveštavanja, posebno malih i srednjih preduzeća.