Izveštaj o rezltatima primene mera socijalne politike 2011/ 2012 za mlade,decu i izbegla i interno raseljena lica

Izveštaj o rezltatima primene mera socijalne politike 2011/ 2012 za mlade,decu i izbegla i interno raseljena lica

28/02/2015

Radojka Pavlović, Tanja Subotić, Dejana Stevkovski, Bojana Jevtović, Jovana Čanji Aranđelović, Robert Kozma, Jelena Milovanović i Maja Stojanović
Građanske inicijative, Beograd, 2012