Kako održati prezentaciju? Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

Kako održati prezentaciju? Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

28/02/2015

Nik Morgan (autor)
Data status, Beograd, 2008

Da bi vaša prezentacija donela očekivane rezultate, potrebno vam je više od vizuelno upečatljivog materijala. Ovaj vodič će vas naučiti ključnim veštinama koje su neophodne da biste uspostavili kontakt sa publikom i zadržali njenu pažnju. Naučite da:

• svoju poruku prilagodite publici,

• zainteresujete svoju publiku,

• odredite pravi trenutak da odgovorite na pitanja publike.