Knjniževna kultura u Srbiji (1975-2005), Sociološki eseji i istraživanja

Knjniževna kultura u Srbiji (1975-2005), Sociološki eseji i istraživanja

28/02/2015

Miloš Nemanjić
Draslar, Beograd, 2011

Istraživački rad sociologa kulture Miloša Nemanjića traje punih 45 godina. Kada je 1959. godine osnovana sociološka grupa na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisao se na tu grupu kao jedan od studenata prve generacije. Posebno se bavi proučavanjem uloge knjige i društvu i kulturi i kao plod tog rada nastala je ova knjiga. Posebnu vrednost predstavljaju tekstovi o kulturološkom diskursu savremene srpske književnosti.