Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza

Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza

28/02/2015

Urednički koncept Borislav Šurdić, Ivana Zečević, Asja Drača Muntean
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2005