Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Dekodiranje slike, broj 125

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Dekodiranje slike, broj 125

28/02/2015

Uredila Milanka Todić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2009