Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Film i filozofija, likovna pedagogija, broj 142

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Film i filozofija, likovna pedagogija, broj 142

28/02/2015

Uredili Vladimir Kolarić i Aleksandar Prnjat
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014