Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Savremeni mediji i PR, broj 139

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Savremeni mediji i PR, broj 139

28/02/2015

Uredio dr Veselin Kljajić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013