Kultura i održivi razvoj u doba krize

Kultura i održivi razvoj u doba krize

28/02/2015

Urednice Milena Dragićević Šešić, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović
Univerzitet umetnoisti u Beogradu, FAkultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2014