Kultura jednakosti, 12 vodiča za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u rad i program javnih ustanova

Kultura jednakosti, 12 vodiča za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u rad i program javnih ustanova

28/02/2015

Glavni i odgovorni urednik Endru Glas
Britanski savet u Beogradu, Beograd, 2008