Kultura pamćenja

Kultura pamćenja

28/02/2015

Jan Asman
Prosveta, Beograd, 2011

Koju ulogu igra sećanje pri izgradnji kulturnog identiteta i koji oblici kulturnog sećanja postoje?Ovim se bavi Jan Asman – poredeći tri sredozemne kulture – Egipat, Izrael i Grčku – otkrivajući koji značaj je imalo pismo i njegovo korišćenje u nastajanju država.