Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963

Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963

28/02/2015

Branka Doknić
Službeni glasnik, Beograd

Kultura u olovnom vremenu između lažne svesti i svesne laži, između slobode i podaništva, između Istoka i Zapada, između nepismenosti i elite, između kreativnosti i prosečnosti, između zabrana i iskoraka, između građanske tradicije i komunističke budućnosti. U istorijskom vremenu partikularne ideologije i totalitarne vlasti, kultura i politika bile su osuđene jedna na drugu. Kultura je politici davala formu, a politika kulturi sadržinu. Pisana jednostavnim jezikom, potkrepljena sa stotinak do sada neobjavljenih arhivskih dokumenata, knjiga je prvorazredno svedočanstvo o kulturi jednog vremena, čije tada otvorene probleme i danas nastoje da reše kulturne politike na eksjugoslovenskom prostoru.