Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, Istorijski i kulturološki aspekti

Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, Istorijski i kulturološki aspekti

28/02/2015

Igor Janev
Institut za političke studije, Beograd, 2010

Ova monografija je urađena u okviru projekta “Društvene i političke pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Obuhvaćena materija obrađuje najbitniju globalnu organizaciju na području prosvete, nauke i kulture, kao i odnose Jugoslavije sa ovom agencijom u ključnom periodu od 1980. do 1990. godine.