Rukovodna kultura i javni nastup za one koji upravljaju ljudima i događajima ili se za to spremaju

Rukovodna kultura i javni nastup za one koji upravljaju ljudima i događajima ili se za to spremaju

28/02/2015

Ivana Lazarević
Srpsko bibliofilsko društvo, Beograd, 2014

Knjiga ima 180 strana sa fotografijama u boji, ima 19 poglavlja uključujući i novosti iz domena savremenih komunikacija i organizacije rada, sadrži između ostalog i manje poznate informacije i zanimljivosti u vezi sa poslovnom i opštom kulturom, bontonom, javnim nastupom, etikecijom i diplomatskim protokolom. Pisana je na osnovu dugogodišnjeg iskustva autora kao direktora, kao i njegovog pojavljivanja u medijima, u zemlji i u inostranstvu.