Strateški planovi kulturnih ustanova jugoistočne Srbije

Strateški planovi kulturnih ustanova jugoistočne Srbije

28/02/2015

Predrag Cvjetičanin, recenzenti Milena Dragićević Šešić i Danijela Gavrilović
Odbor za građansku inicijativu Niš, 2012