Sve bliža unija, uvod u evropsku integraciju

Sve bliža unija, uvod u evropsku integraciju

28/02/2015

Dezmon Dinan
Službeni glasnik, Beograd, 2009

Ovo je najkorišćeniji univerzitetski udžbenik u Evropi i SAD  o nastanku i funkcionisanju tri Zajednice, njihovom pretvaranju u Evropsku uniju, objašnjenje glavnih politika i savremenih problema u delovanju EU. Napisan veoma jednostavnim  jezikom odgovara na osnovna pitanja koja predstavljaju osnovu razumevanja Unije kakva ona danas jeste.