Transferzalna studija kulturna politika i kulturna raznovrsnost Srbija

Transferzalna studija kulturna politika i kulturna raznovrsnost Srbija

28/02/2015

Koordinator projekta Branimir Stojković
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2004