Umetnost i politika, Savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije

Umetnost i politika, Savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije

28/02/2015

Miško Šuvaković
Službeni glasnik, Beograd, 2012

U knjizi se govori o odnosima savremene umetnost, estetike, filozofije, teorije umetnosti i kulture. Pojmom savremene umetnosti se ukazuje na umetničke pojave posle moderne i postmoderne. Reč je o umetničkim praksama koje su razvijane posle pada Berlinskog zida. Globalna tranzicija ukazuje na svet u kome ne postoji stabilan društveni, kulturalni ili umetnički poredak, već, pre svega, mnogostrukost nestabilnih, otvorenih, nomadskih, kriznih i fleksibilnih događaja koji se mogu prepoznati kao trenutne međurelacije umetnosti i društva.

U 16 poglavlja se prezentuju i inetrpretiraju bitni problemi savremene postmedijske umetnosti: pojam savremene umetnosti, kritika autonomije umetnosti, kritika autentičnosti stvaranja umetničkog dela, karakter ljudskog rada u umetnosti, odnosi umetnosti i moći. Naročito su tumačena sećanja na holokaust, građanski rat u Libanu, komunizam. Prezentovane su prakse savremenih umetničkih produkcija u domenu instalacija, performansa, predavačkog ili teorijskog performansa, plesa, novih medija, filma, fotografije, videa. Interpretirane su pojave umetničkog aktivizma, prezentovanja fenomenologije nasilja i terorizma u savremenom svetu, te funkcije samoorganizovanja i samoobrazovanja u savremenoj umetnosti.