Monthly Archives: February 2015

Virtuelni muzej

28/02/2015

Bernar Deloš
Clio, Beograd, 2006

Ubrzani razvoj informatike, dokumentaristike i pre svega tehnologije daje novi zamah teorijskim pogledima u oblasti muzeologije i otvara prostor za nastanak ovakve knjige. Novi mediji za autora nisu samo tehnička sredstva, već pre svega nosioci ogromne snage transformacije realnog. Polazeći od temeljnih koncepata umetničkog stvaranja Deloš nalazi filozofsku osnovu tehničkih promena i vraća se samim načelima estetike. Primena savremenih medija u svetu muzeja odvaja funkciju prezentacije od institucije, to jest od muzeja kao zgrade i ustanove. U tome Deloš ne vidi raskid sa tradicionalnom ulogom muzeja, već ispunjenje do kraja. Njegova poruka je optimistična:umesto da nas zabrinjava, pokušajmo da ga razumemo – virtuelni muzej je već tu!


Muzeji koji privlače pažnju

28/02/2015

Akile Bonito Oliva
Clio, Beograd, 2010

Kako nastaju muzeji i kako se formiraju kolekcije, šta je potrebno znati da bi projekat novog muzeja ili rekonstrukcija starog zdanja bila funkcionalna, na koje se istorijske modele u tom smislu treba ugledati, a na koje ne, kako se stvara muzejska publika… Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovor možete naći u ovoj knjizi, nastaloj većim delom na osnovu usmenih ekspozea direktora svetskih muzeja okupljenih na simpozijumu „Produkcija, čuvanje i protok savremene umetnosti“. Poznato je da istorija muzeja počinje od davnina, da je pojam muzeja potekao iz prinčeve gordosti – svoje privatne odaje otvorio je za narod da bi im se ovaj divio. Ovaj pojam, ovaj običaj, razvijao se kroz vreme, socijalizovao se i na neki način postao mesto specifičnog povezivanja članova zajednice, idući dotle da predstavlja vrednosti samog društva. Muzej je zapravo mesto po izboru kolekcionara, ali postaje i mesto po izboru posetioca. Pošto mu je dopušteno da u njega uđe i da ga razgleda, posetilac uspostavlja vezu sa svojim domaćinom, onim koji je naručivao dela od umetnika, koji ih je kupovao, sakupio i čuvao.

 


Nova muzejska teorija i praksa

28/02/2015

Priredila Dženet Marstin
Clio, Beograd, 2013

„Živimo u izrazito muzeološkom svetu – svetu koji je u velikoj meri i sam proizvod i ishod oko dva veka muzeoloških promišljanja. Muzeji su jedan od osnovnih prostora stvaranja, rađanja i održavanja naše modernosti u tom periodu. Oni se danas u toj meri podrazumevaju, tako su sveprisutni i toliko su nam neophodni da nije lako ni zamisliti svet bez njih, niti osloboditi se snažne i blistave prisnosti te doista izuzetno uticajne društvene tehnologije“.

Dženet Marstin

Muzeji u savremenom digitalnom svetu, haotičnom i prezasićenom svakojakim informacijama, predstavljaju bezvremene oaze u kojima ljudi pronalaze mir i autentičnost. Broj muzeja širom sveta iz godine u godinu ubrzano raste, a broj njihovih posetilaca nikada nije bio veći. Muzeji su postali masovni mediji koji ne samo da predstavljaju kulturni identitet nego ga postavljanjem okvira stvaraju.

Knjigu “Nova muzejska teorija i praksa” čine opširan uvod i dvanaest eseja kojima je zajedničko to što se zalažu da muzej od mesta koje izaziva divljenje i strahopoštovanje postane mesto u kojem publika kritički preispituje ponuđeni sadržaj i učestvuje u njegovom kreiranju.

Ova knjiga nudi novi pristup proučavanju muzeologije – kombinuje sinoptički pregled preovlađujuće muzeološke terorije sa pragmatičnim krajem poglavlja koji čini niz ineresantnih pitanja.

Flora Edouwaye S. Kaplan, Univerzitet u Njujorku


Vodič kroz muzejske studije

28/02/2015

Priredila Šeron Makdonald
Clio, Beograd, 2014

Knjiga Vodič kroz muzeološke studije okuplja više od trideset stručnjaka u raznim naučnim oblastima, koji iz različitih uglova sagledavaju probleme i izazove savremene muzeologije.

Među pitanjima kojima se, u kontekstu nove muzeologije, bave autori ove knjige jesu: uloga muzeja u građenju i obnavljanju nacionalnog i kulturnog identiteta, ali i u prekrajanju istorije ili marginalizovanju određenih društvenih grupa; odnos muzeja prema potrošačkom društvu i industriji zabave; modeli finansijkog poslovanja muzeja; obrazovna uloga muzeja i uključivanje publike u oblikovanje muzejskih postavki; postmoderna rekonstruisanja muzeja i mnoga druga.


Menadžment u kulturi

Biblioteka u XXI veku

28/02/2015

Piter Brofi
Clio, Beograd, 2005

Mnoštvo društvenih i tehnoloških pomaka iz korena menja bibliotečke usluge i navodi na temeljno preispitivanje uloge biblioteke u savremenom društvu. Budući razvoj struke najčešce se vidi kao praktična mešavina tradicionalne i elektronske građe, koja se često naziva hibridna biblioteka.

Ova aktuelna knjiga jasno predočava kako tradicionalni i elektronski izvori informacija mogu uporedo postojati u biblioteci budućnosti. Autor istražuje promene koje su nastale zbog sve veće dostupnosti informacija pitajući se da li su nam biblioteke još potrebne, i nudi odgovor: biblioteke zadržavaju ulogu stručnih posrednika i olakšavaju snalaženje u svetu umreženih informacija.

Ova ubedljiva knjiga sadrži obimni rečnik i bibliografiju, i nudi pregled tema iz oblasti informacija na početku XXI veka. Neophodno štivo kako za iskusne praktičare tako i za studente bibliotekarstva i informatike.


Menadžment u kulturi

Ekonomika izdavačke delatnosti

28/02/2015

Vulf D. fon Lucijus
Clio, Beograd, 2011

U knjizi Ekonomika izdavačke delatnosti Vulf D. fon Lucius govori o zadacima i delatnostima izdavača knjiga i časopisa. U sedam poglavlja bavi se, između ostalog, organizacijom unutar izdavačkog preduzeća, marketingom u preduzeću, izdavanjem i distribucijom časopisa, oglašavanjem, elektronskim izdavaštvom, zaštitom intelektualne svojine. Autor ukazuje na složenost procesa donošenja odluka u različitim aspektima i fazama izdavačkog posla, kao i na uslovljenost tih odluka mnogobrojnim faktorima. Brojni grafikoni i tabele u knjizi olakšavaju njeno razumevanje.


Menadžment u kulturi

Menadžment za kulturu

28/02/2015

Isak Adižes
ASEE doo, Beograd, 2008

Profesor Adižes je pionir menadžmenta za umetnost jer je krajem šezdesetih godina, obavio opsežna istraživanja u mnogim renomiranim pozorištima, operama, simfonijskim orkestrima i baletskim kućama i na osnovu tih istraživanja prvi u svetu koncipirao program za obuku menadžera u scenskim umetnostima. Knjiga predstavlja njegove autentične uvide i razmišljanja o svrsi i prirodi rada umetničkih organizacija i razmatra teme: uloga umetnosti u postindustrijskom društvu, razlike u radu i organizovanju umetničkih institucija i poslovnih organizacija, administriranje za umetnost, uloga upravnog odbora u scenskim umetnostima, uloga i obuka umetničkih administratora. Takođe je prikazana studija slučaja Seattle opere, kao primer izgrađivanja politike menadžmenta za umetnost.


Menadžment u kulturi

Adižes o menadžmentu

28/02/2015

Isak Adižes
Hesperia, Beograd, 2012

Sistem menadžmenta Isaka Adižesa spada u retke primere sveobuhvatnog poimanja sveta organizacija i načina kako da se njima upravlja. Reč je o kompleksnom sistemu a ne o parcijalnoj teoriji, pojedinačnim alatima ili odabranim principima. Adižesov sistem menadžmenta je zapravo: Životna i poslovna filozofija uspeha, Metod upravljanja kompanijama, Metod organizacione transformacije i organizacione terapije

Sve segmente ovog sistema krasi jednostavnost, razumljivost i primenljivost uprkos njegovoj sveobuhvatnosti i velikom trudu koji je neophodan da se ovlada njegovom celinom. Suštinska osobina Adižesove teorije je pretvaranje njenih iskaza u metod i njena otvorenost. Osvojeno i formalizovano znanje ne predstavlja okamenjene dogme i završen sistem, već putokaz za sticanje novih saznanja za promenu organizacija i društava.


Menadžment u kulturi

Rukovodna kultura i javni nastup za one koji upravljaju ljudima i događajima ili se za to spremaju

28/02/2015

Ivana Lazarević
Srpsko bibliofilsko društvo, Beograd, 2014

Knjiga ima 180 strana sa fotografijama u boji, ima 19 poglavlja uključujući i novosti iz domena savremenih komunikacija i organizacije rada, sadrži između ostalog i manje poznate informacije i zanimljivosti u vezi sa poslovnom i opštom kulturom, bontonom, javnim nastupom, etikecijom i diplomatskim protokolom. Pisana je na osnovu dugogodišnjeg iskustva autora kao direktora, kao i njegovog pojavljivanja u medijima, u zemlji i u inostranstvu.


Menadžment u kulturi

Pisana poslovna komunikacija, Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

28/02/2015

Debora Dumejn
Data status, Beograd, 2009


Menadžment u kulturi

Kako održati prezentaciju? Ekspertska rešenja za svakodnevne izazove

28/02/2015

Nik Morgan (autor)
Data status, Beograd, 2008

Da bi vaša prezentacija donela očekivane rezultate, potrebno vam je više od vizuelno upečatljivog materijala. Ovaj vodič će vas naučiti ključnim veštinama koje su neophodne da biste uspostavili kontakt sa publikom i zadržali njenu pažnju. Naučite da:

• svoju poruku prilagodite publici,

• zainteresujete svoju publiku,

• odredite pravi trenutak da odgovorite na pitanja publike.


Menadžment u kulturi

Uspešan fandrejzing

28/02/2015

Barbara Krole, Kristijana Fine
Clio, Beograd, 2005

Obezbeđivanje sredstava, fandrejzing, mere pribavljanja novca, moljakanje – kako god da nazovemo ovaj fenomen – činjenica je da on predstavlja jedan od najvažnijih zadataka neprofitnih organizacija. Veština obezbeđivanja novca za kulturne i socijalne projekte složen je zadatak koji se ne može rešiti improvizacijama. Ova knjiga pruža sistematsko uputstvo kako bi trebalo planirati i sprovoditi fandrejzing. I iskusni poslovni ljudi naći će u njoj zanimljive savete za bolji i efikasniji rad. Autorke opisuju čitav spektar zadataka: od direktne pošte i marketinga za legate, preko sticanja velikih donacija i vezivanja darodavaca, sve do odnosa sa javnošću i saradnje s medijima. Svi zadaci objašnjeni su uz pomoć mnoštva kontrolnih lista, na pregledan i praktičan način. Pored toga, obrađena su i pitanja iz svakodnevne prakse (osnivanje i pozicioniranje organizacije, izrada vebsajta po povoljnoj ceni, ušteda zahvaljujući saradnji sa isporučiocima itd.).


Menadžment u kulturi

Menadžment i umetnost

28/02/2015

Vilijam DŽ. Berns
Clio, Beograd, 2009

Knjiga pruža sadašnjim i budućim menadžerima umetnosti i kulture uvid u teoriju i praksu svih oblasti menadžmenta – planiranja, marketinga, finansija, ekonomije, organizacije, upravljanja kadrovima – primenjeno na umetničke organizacije, bez obzira na to da li je reč o pozorištima, muzejima, plesnim kompanijama ili operskim kućama. Čitaoci će moći da steknu korisna znanja o menadžmentu umetničkih organizacija, teoriji i procesima strateškog planiranja i donošenja odluka, tehnikama uspešne komunikacije, fandrejzinga, budžetiranja i finansijskog menadžmenta, kao i o tome kako da integrišu različite teorije upravljanja i primere iz prakse na organizaciju u kojoj su zaposleni.

Koncipirana tako da obuhvata najnovije trendove u upravljanju organizacijama, ova knjiga pruža čitaocu niz praktičnih uputstava neophodnih za upravljanje umetničkim organizacijama. Pitanja i zadaci na kraju svakog poglavlja pomažu čitaocu da bolje usvoji nova znanja, kao i da razvija nove ideje u rešavanju različitih situacija. Studije slučaja se fokusiraju na aktuelne izazove pred kojima se nalaze menadžeri i organizacije.

,,Bernsova knjiga predstavlja kapitalno delo u domenu menadžmenta u kulturi i umetnosti. Njeno prvo izdanje bio je, zapravo, set uputstava za studente. U međuvremenu je prerasla u obimnu studiju zasnovanu na ogromnom iskustvu autora, ali i njegovih nekadašnjih studenata”

Milena Dragićević Šešić

 


Menadžment u kulturi

Menadžment i kreativnost

28/02/2015

Kris Bolton
Clio, Beograd, 2010

Autor u ovoj knji­zi pre­i­spi­tu­je ste­re­o­tip­no vi­đe­nje o su­protsta­vlje­no­sti kre­a­ti­va­ca i bi­ro­kra­ta. Kre­a­tiv­nost se, sma­tra autor, ne svo­di sa­mo na spon­ta­no ot­kri­va­nje i in­spi­ra­ci­ju, ona je ta­ko­đe sa­mo­sve­sni, na­me­rom upra­vljen pro­ces. Shod­no to­me, me­na­žment ni­je ob­li­ko­van is­klju­či­vo ra­ci­o­nal­nim pro­ce­si­ma, već uklju­ču­je i uvid, in­tu­i­ci­ju, kre­a­tiv­nost i ri­zik. Bil­to­no­vo na­sto­ja­nje da una­pre­di raz­u­me­va­nje od­no­sa me­nadž­men­ta kre­a­tiv­no­sti i kre­a­tiv­nih pri­stu­pa me­nadž­men­tu te­me­lji se na ra­du te­o­re­ti­ča­ra me­nadž­men­ta i te­o­re­ti­ča­ra kre­a­tiv­no­sti, kao i na prak­tič­nom is­ku­stvu po­je­di­na­ca za­po­sle­nih u kre­a­tiv­nim in­du­stri­ja­ma. Nje­gov rad nas usme­ra­va ka ši­rem raz­ma­tra­nju re­le­vant­no­sti kre­a­tiv­nih pro­ce­sa i struk­tu­ra u okol­no­sti­ma no­ve, kre­a­tiv­ne eko­no­mi­je. Me­nadž­ment i kre­a­tiv­nost za­pra­vo do­ka­zu­je glav­nu te­zu: naj­bo­lji re­zul­ta­ti po­sti­žu se u su­sre­tu sve­ta kre­a­tiv­no­sti i sve­ta  bi­zni­sa.

 


Menadžment u kulturi

Kultura – Menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

28/02/2015

Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković
Clio, Beograd, 2011

Univerzitetski profesori, Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković napisali su knjigu koja je doživela šesto izdanje i prevedena je na sedam jezika. U njoj su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava… Pokazano je kako kultura može biti u sprezi sa ekonomijom i kako taj spoj može da utiče na razvoj kulture. Knjiga je utemeljena na širokom konceptu kulture koja se ne svodi na izolovane aktivnosti tradicionalnih institucija već obuhvata mnoge fleksibilne i neopipljive forme i neraskidivo je povezana sa društvom.


Kulturna politika

Nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji

28/02/2015

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, 2010.


Kulturna politika

Kultura i umjetnost, zbirka propisa Republike Hrvatske

28/02/2015

Urednik Jadran Antolović
Grafika, Osjek, 2004.


Kulturna politika

Guide de politiques

28/02/2015

Agenda Europeen de la culture, plan de travail 2011-2014 en faveur de la culture, 2012


Kulturna politika

Policy handbook

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

Report on the role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better acces to and wider participation in culture

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014, Brussels 2012


Kulturna politika

Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture

28/02/2015

European agenda for culture, work plan for culture 2011-2014
Working group of EU member states experts, Brussels, 2012


Kulturna politika

Cultural diversity & cultural enterprise in Bulgaria

28/02/2015

The Council of Europe with the support of the Ministry of Culture of Bulgaria
Euro-Bulgarian Cultural Centre, Sofia, Bulgaria 2001


Kulturna politika

Kulturne politike gradova Srbije

28/02/2015

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010


Kulturna politika

Preparatory action, Culture in EU external relations

28/02/2015

Yudhishthir Raj Isar
Europen Union, 2014


Kulturna politika

Alliance for inclusion, Cross-sector policy synergies and inter-professional collaboration in and arond schools

28/02/2015

Prof Anne Edwards, Dr. Paul Downes
European Comission 2013


Kulturna politika

Strateški planovi kulturnih ustanova jugoistočne Srbije

28/02/2015

Predrag Cvjetičanin, recenzenti Milena Dragićević Šešić i Danijela Gavrilović
Odbor za građansku inicijativu Niš, 2012


Kulturna politika

Strategija kulturnog razvoja grada Niša 2012-2015

28/02/2015

Tim za izradu strategije, recenzenti Vesna Đukić i Nenad Popović
Grad Niš, 2012


Kulturna politika

Transferzalna studija kulturna politika i kulturna raznovrsnost Srbija

28/02/2015

Koordinator projekta Branimir Stojković
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2004


Kulturna politika

Civilni sektor i Ministarstvo kulture: Nove perspektive u oblasti vizuelnih umetnosti

28/02/2015

Dimitrije Tadić
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2012


Kulturna politika

Galerijski i izložbeni prostori savremene vizuelne umetnosti u Srbiji

28/02/2015

Dimitrije Tadić
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2012


Kulturna politika

Instrumenti podrške kulturnom stvaralaštvu Srba u regionu 2004-2010

28/02/2015

Đurđijana Jovanović
Udruženje građana Anonymous said:, Beograd, 2011


Kulturna politika

Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja

28/02/2015

Snežana Đorđević
Građanske inicijative, Beograd, 2011


Kulturna politika

Evropske strategije i politike u lokalnoj zajednici

28/02/2015

Urednici Nataša Vučković i Svetlana Vukomanović
Fond Centar za demokratiju, Beograd, 2006


Kulturna politika

Bela knjiga o interkulturnom dijalogu

28/02/2015

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2009


Kulturna politika

Bela knjiga o interkulturnom dijalogu

28/02/2015

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2009


Kulturna politika

Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza

28/02/2015

Urednički koncept Borislav Šurdić, Ivana Zečević, Asja Drača Muntean
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd, 2005


Kulturna politika

Budućnost proširenja Evropske unije: Slučaj zapadni Balkan

28/02/2015

Danijela Božović, Marko Vujačić, Nikola M.Živković
Unija evropskih federalista Srbija, Centar za evropske studije, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2010


Kulturna politika

Kultura jednakosti, 12 vodiča za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u rad i program javnih ustanova

28/02/2015

Glavni i odgovorni urednik Endru Glas
Britanski savet u Beogradu, Beograd, 2008


Kulturna politika

Izveštaj o rezltatima primene mera socijalne politike 2011/ 2012 za mlade,decu i izbegla i interno raseljena lica

28/02/2015

Radojka Pavlović, Tanja Subotić, Dejana Stevkovski, Bojana Jevtović, Jovana Čanji Aranđelović, Robert Kozma, Jelena Milovanović i Maja Stojanović
Građanske inicijative, Beograd, 2012


Kulturna politika

European audiences: 2020 AND BEYOND

28/02/2015

European Commission, 2012


Kulturna politika

Procena stanja u sektoru organizacija civilnog društva u Srbiji

28/02/2015

Priredili Dubravka Velat i Građanske inicijative
Građanske inicijative, Beograd, 2011


Kulturna politika

Ljudska prava u tranziciji Srbija 2011

28/02/2015

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002


Kulturna politika

Kulturna politka u oblasti muzike

28/02/2015

Natalija Macura
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006

Predmet ove monografije je kadrovska politika, te njena instrumentalizacija u obrazovnoj, kulturnoj i medijskoj politici. U okviru rada prikazana je kadrovska politika u ustanovama obrazovanja, medija, muzičkoj manifestaciji i kulturnoj industriji, u oblasti muzike, čime se pružio uvid u aktuelno stanje na današnjoj srpskoj kulturnopolitičkoj sceni. Pored kadrovske politike koja je jedan od instrumenata obrazovne, kulturne i medijske politike, za njeno sagledavanje korišćeni su i ostali instrumenti kulturne politike (strateško planiranje, finansije, zakonodavstvo, marketing, međunarodna saradnja). Posle prvog retrospektivnog dela koji se bavi prethodnim istraživanjima o položaju muzičkih kadrova kroz istoriju društva, druga celina, (od drugog do petog poglavlja), analizira uzročno-posledične odnose kulturne politike i menadžmenta u kulturi kojima su država i javne ustanove kulture prethodne Jugoslavije, tj. Srbije, od početka XX-og veka do danas uticale na razvoj muzičkog stvaralaštva. Ovaj centralni deo bavi se i analizom četiri različite oblasti koje su vezane za oblast muzike – obrazovanje, muzičke manifestacije, mediji i kulturna industrija, te njihovim teorijskim determinatama, putevima instrumentalizacije i zaključnim analizama kadrovske politike u tim oblastima. Treći, za­ključni deo organizuje činjenice ta­ko da vo­de razumevanju problema kadrovske politike u oblasti muzike i sadrži perspek­tiv­no, projektno-modelsko razvijanje i ispitivanje novih, efikasnijih i efektivnijih načina organizovanja, uređivanja, upravljanja i usmeravanja muzičkog stvaralaštva. Na osnovu složenih analiza, na kraju se donose preporuke za strategiju reforme kadrovske politike u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike. Time je u potpunosti ostvaren cilj da se analizom stanja kadrovskih resursa u oblasti muzike sagledaju mogućnosti unapredjenja postojeće prak­se i preporuče potrebni reformski koraci koji se moraju preduzeti u cilju poboljšanja ovog stanja.

 


Kulturna politika

Kulturna politika Jugoslavije 1946–1963

28/02/2015

Branka Doknić
Službeni glasnik, Beograd

Kultura u olovnom vremenu između lažne svesti i svesne laži, između slobode i podaništva, između Istoka i Zapada, između nepismenosti i elite, između kreativnosti i prosečnosti, između zabrana i iskoraka, između građanske tradicije i komunističke budućnosti. U istorijskom vremenu partikularne ideologije i totalitarne vlasti, kultura i politika bile su osuđene jedna na drugu. Kultura je politici davala formu, a politika kulturi sadržinu. Pisana jednostavnim jezikom, potkrepljena sa stotinak do sada neobjavljenih arhivskih dokumenata, knjiga je prvorazredno svedočanstvo o kulturi jednog vremena, čije tada otvorene probleme i danas nastoje da reše kulturne politike na eksjugoslovenskom prostoru.


Kulturna politika

Kulturni turizam

28/02/2015

Vesna Đukić Dojčinović
Clio, Beograd, 2005

Inspirisano svetskim iskustvima povezivanja kulturnog i turističkog prostora, kao i velikim međunarodnim projektima Saveta Evrope, delo Kulturni turizam nudi detaljna uputstva o aktiviranju kulturnih potencijala u Srbiji. Autorka nudi odgovore na veliki broj pitanja s kojima se svakodnevno suočavaju kreatori razvojne politike na svim društvenim nivoima i pruža nova znanja iz područja kulturne animacije, marketing menadžmenta i koncepta strateškog planiranja.

U okviru knjige nalazi se i CD Krstac, u produkciji Grupe za scenski dizajn, Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji prikazuje kreativnu primenu ideja iz ove knjige. Namenjen kulturnim delatnicima, turizmolozima, privrednicima i ekonomistima, Kulturni turizam pouzdan je vodič kroz ideje i tehnike koje naš geografski prostor mogu učiniti značajnim na turističkoj i kulturnoj mapi sveta.

Vidljivo je njeno (autorkino) poznavanje stanja i kretanja kulturnog turizma u svijetu te poznavanje recentne strane literature koja naglašava promjene u ponašanju postmodernih turista. Ti novi koncepti uključuju „life-seeing“, dakle iskustvo, atmosferu, sudjelovanje u životu lokalnog stanovništva, za razliku od koncepta „sight-seeing“ koji se danas napušta, a koji uključuje puko razgledavanje lokaliteta i njegovih znamenitosti.

Iz recenzije dr Daniele Angeline Jelinčić


Projekti

Energija grada, 7. beogradska internacionalna nedelja arhitekture

28/02/2015

Urednik Ana Janković Čorbić
Društvo arhitekata Beograd, Beograd 2012


Evropske integracije

Evropski parlament

28/02/2015

Jasminka Simić
Službeni glasnik, Beograd, 2010

Evropska unija, zemlje zapadnog Balkana i Srbija nalaze se u periodu kad se formulišu odgovori na pitanja – kako nastaviti putem evropskih integracija, kako maksimalno iskoristiti prednosti i kapacitete njenih institucija u postkriznom vremenu, kako je iskoristiti da postanu instrumenti koji će ojačati stabilnost i garantovati dobru vladavinu, jer se radi zapravo o tome da današnja Evropska unija predstavlja zajednicu uzajamne pomoći i solidarnosti, konsenzusom dogovorenih mehanizama, jasnih pravila, a pre svega poštovanja tih pravila. Snaga Unije ogleda se u ubeđenju da će svi njeni članovi poštovati zajednički prihvaćene obaveze i da će poštovati vladavinu zakona.

Autorka pokazuje da pisanje o Evropskoj uniji i njenom funkcionisanju ne znači informisati čitaoca o nečemu što mu je nepoznato i daleko, nego pre svega znači približiti građanima instituciju, koja se na suštinski način tiče svih nas, jer ona predstavlja nadu u jednu lepšu evropsku budućnost.


Međunarodna saradnja

Međunarodni kulturni odnosi – Istorija i kontekst

28/02/2015

Fransoa Šobe, Loren Marten
Clio, Beograd, 2014

Kombinujući istoriju međunarodnih odnosa i kulturnu transnacionalnu istoriju, dvojica autora ponudila su prvu pravu sintezu istraživanja višestrukih kulturnih interakcija, bilo da je reč o globalnim kruženjima slike i zvuka kulturnih i medijskih industrija ili o tokovima intelektualne i umetničke razmene u užem smislu. Vodeći računa i o novouvedenim temama istraživanja, od egzila intelektualaca u dvadesetom veku do pitanja kolonijalne ili imperijalne kulture, delo Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst predstavlja sredstvo rada i razmišljanja u cilju razumevanja savremenog sveta.


Kultura i društvo

Transkulturna Evropa

28/02/2015

Priredile Ulrike Hana Majnhof i Ana Triandafilidu
Clio, Beograd, 2008

Koja su to ključna pitanja s kojima se sreću tvorci evropske kulturne politike u XXI veku? Kako se kulturna politika na nivou metropole, nacije i Evrope bavi novim razvojnim tokovima? U ovoj knjizi ponuđena je inovativna procena tih pitanja kako bi se podstakle rasprave o putevima napretkakulturne politike. Na osnovu opsežnog teorijskog i empirijskog istraživanja koje je izveo tim međunarodnih stručnjaka, autori su izneli nove mogućnosti za drugačije poimanje kulturnih promena i složenih kulturnih sistema. Knjiga sadrži niz zanimljivih studija o uticaju transkulturnih tokova između nekih velikih evropskih metropola (Berlin, London, Pariz) na relativno zatvorenu stvarnost nekih drugih evropskih glavnih gradova (Rim, Ljubljana), kao i na nove kulturne trendove koji se javljaju u velikim gradovima i u srcu i na periferiji Evrope (Beč, Beograd). U svakom prilogu preispituje se odnos između kulturne različitosti, kulturne politike i imigracije. Tako ova knjiga pruža nova saznanja o ograničenjima nacionalnog okvira u razvoju kulturne politike i o pojavi transnacionalne dinamike u velikim evropskim gradovima.


Menadžment u kulturi

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima

28/02/2015

Milena Dragićević Šešić i Sanjin Dragojević
Clio, Beograd, 2005

Autori razmatraju ključne izazove nametnute kulturnim organizacijama u zemljama u tranziciji i nude načine da se ti izazovi prevaziđu. Najveću pažnju poklonili su utemeljenju posebnog profila menadžmenta umetnosti, insistirajući na razvoju i očuvanju programskog kvaliteta, kao i odabiru i primeni stručnih znanja i veština. U nestabilnim uslovima, u nedostatku sistematske kulturne politike i uravnoteženog sistema funkcionisanja umetničkih institucija, javlja se prirodna potreba za specifičnim derivatom menadžmenta u kulturi.

Budući da oba autora već dugi niz godina sarađuju na međunarodnim istraživačkim projektima, edukativnim kursevima i trening programima u multikulturalnim sredinama, delo je empirijski utemeljeno. Koristeći se iskustvima i delima svetskih stručnjaka, formulisali su postojeće probleme u kulturi u tranziciji, kao i program njihovog rešavanja. Tako je nastao priručnik koji će biti od velike koristi kulturnim stvaraocima, poštovaocima i korisnicima kulturnih sadržaja.


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Dereta: (Ne)Tolerancija – Sedam nagrađenih evropskih pisaca

19/02/2015

(Ne)Tolerancija – Sedam nagrađenih evropskih pisaca je izdavački projekat Derete koji obuhvata sedam nagrađenih autora iz šest zemalja Evropske Unije. Dela odabranih autora, iako poetički različita, ukrštaju se u nekoliko tačaka, a ključno je pitanje (ne)tolerancije u savremenom društvu, i to na različtim nivoima: društvenom, političkom, ličnom. To je osnovno pitanje kada govorimo o tome kako vidimo druge, ali i drugačije od nas: naše neprijatelje, prijatelje, članove porodice, strance, ljubavnike. Svi odabrani romani su prijemčivi za širu čitalačku publiku, ali se bave i važnim egzistencijalnim pitanjima koja su zajednička za većinu ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Smatramo da ne postoji bolji način za promociju evropske književnosti i evropskih vrednosti u Srbiji. Roman Raquel Martinez-Gomez Sombras de unicornio i Török tükör Viktora Horvata osvojili su Evropsku nagradu za književnost. Ada Murolo osvojila je za roman Il mare de Palizzi značajne nagrade, Rhegium Julii – Sezione Opera Prima (2013) i Il Mulinello. Patrik Ouředník, najprevođeniji češki pisac u proteklih dvadeset pet godina, postigao je internacionalni uspeh sa svojim romanom Ad Acta. Emil Hakl, koji se smatra najznačajnijim češkim piscem i često se poredi sa Bohumil Hrabalom – velikim imenom češke književnosti, osvojio je Magnezia Litera, značajnu češku nagradu za književnost, za roman O rodičích a dětech. Jonathan Trigell je za roman Boy A osvojio nekoliko nagrada: Waverton Award (2014), John Llewellyn Rhys Prize (2014) i italijansku nagradu Edoardo Kihlgren. Knjiga je doživela veliki komercijalni uspeh koji je kasnije krunisan filmskom adaptacijom. Francisco José Viegas je za roman Longe de Manaus nagrađen Grande Prémio nagradom koju dodeljuje Udruženje književnika Portugala.

www.dereta.rs


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Odiseja: Nagrađeni evropski autori knjiga za decu i mlade

08/02/2015

Odiseja će prevesti, objaviti i promovisati deset predloženih knjiga za decu od autora iz sedam zemalja Evropske unije. Novele obuhvaćene projektom napisali su izvanredni autori, počev od klasičnih kao što su Italijanka Bjanka Picorno i Čeh Pavel Šrout (oboje u užem izboru za nagradu Hans Andersen), do mlađih spisatelja koji užurbano upotpunjuju svoje kolekcije nagrada, poput autorke Sali Garner, dobitnice Karnegi medalje, i Markusa Sedžvika; od širom sveta poznate spisateljice bestelera, Engleskinje Džeklin Vilson koja je osvojila sve velike nagrade za dečiju književnost, do mladog Mađara Ištvana Lakatoša čija dela tek treba da pređu granice Mađarske; od jednog od najpopularnijih pisaca knjiga za mlade, Malkolma Rouza do tri mega-zvezde koje su nagrađivane i za dečiju književnost i za književnost za mlade, kao što su Francuz Danijel Penak, Norvežanin Žo Nezbo i Irac Rodi Dojl. Ovaj izbor autora predstavlja reprezentativan primer najbolje književnosti za decu i mlade koji trenutno postoji u Evropskoj uniji.

Knjige: La bambinaia francese, Bianca Pitzorno; The Worry Website, Jacqueline Wilson; Lichožrouti, Pavel Šrut; A Greyhound of a Girl, Roddy Doyle; Kamo. L’agence Babel, Daniel Pennac; I Corriander, Sally Gardner; Doktor Proktors Prompepulver (Doctor Proctor’s Fart Powder), Jo Nesbø; Midwinterblood, Marcus Sedgwick; Framed! (Traces series), Malcolm Rose; Dobozváros (Boxville), István Lakatos.

 www.odiseja.co.rs 


Književni prevodi 2014

Izdavačko preduzeće Clio: Grail on water

08/02/2015

Svoju izdavačku delatnost Clio je pre 23 godine započeo edicijom Gral upuštajući se tako u potragu za savršenom pričom. Plod određenog uređivačkog koncepta, ova edicija predstavlja originalan odgovor na jasno izražene kulturne potrebe sredine. Naslovi objavljeni u ediciji Gral pružaju mogućnost za susret sa najvećim dometima svetske proze, neotkrivenim poetikama, ali i nenadmašnim umećem autora koje smo već upoznali. Ediciju odlikuju ne samo imena značajnijih autora već i najuglednija imena prevodilaca naše književne scene.

Ove godine odabrali smo četiri romana čiji autori dolaze iz Holandije, Grčke, Francuske i Italije, a njihova dela predstavljaju pravi izazov za najiskusnije prevodilačka imena. To su: Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit, Jean d’Ormesson, prevoditeljka Ljiljana Mirković; Figli dello stesso padre, Romana Petri, prevoditeljka Elizabet Vasiljević; Rootless, Lefteris Koulierakis, prevoditeljka Ismini-Eleni Radulović; De helaasheid der dingen, Dimitri Verhulst, prevoditeljka Jelica Novaković-Lopušina.

Junaci ovih romana obični su ljudi čije nas životne priče upoznaju sa savremenim evropskim kontekstom i uticajem koji burne društvene i kulturne promene imaju na život malog čoveka. Srpski čitalac dobiće tako priliku da upozna savremene evropske pisce i njihove specifične književne poetike, ali i da novi evropski identitet uporedi sa vlastitim iskustvima.

www.clio.rs


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Heliks: Identiteti: istrajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti

08/02/2015

Cilj projekta Identiteti: istrajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti jeste objavljivanje i promovisanje evropskih književnih dela, kako klasičnih, tako i modernih, pri čemu je fokus na preispitivanju ljudskih vrednosti i identiteta u širim evropskim okvirima. Odabrano je devet naslova na pet evropskih jezika – engleskom, francuskom, poljskom, rumunskom i italijanskom – što će doprineti međunacionalnom kulturnom dijalogu više zemalja u kojima se ti jezici govore.

Premda napisana u različitim epohama i ponikla u različitim kulturama, ta dela su književna analiza odnosa između suprotnosti: siromašnih i bogatih, eksploatatora i potlačenih, diskriminisanih i onih koji ugnjetavaju, između budućih i prošlih vremena. Junaci romana, zatečeni u procepu nastalom usled ovih kontrasta, podstaknuti silama kakve su ljubav i rat, pokušavaju da iznova pronađu sebe, ne žrtvujući previše od sopstvene individualnosti. Oni postavljaju pitanja o sopstvenom poreklu, o savesti u korporativnom ili ranoindustrijskom svetu, budućnosti čije osnove su uzdrmane ratom, ulogama u konzervativnom ili tradicionalnom društvu u kome je pojedinac prinuđen da potiskuje emocije, i o prošlosti u kojoj smo samo gosti. Različiti glasovi pokreću ta pitanja na različitim jezicima, izražavajući ih kroz lokalne prizme i odražavajući lične odnose kao i odnose raznih grupa, tradicija i društvenih okolnosti. Ipak, ti glasovi odzvanjaju unutar evropskog prostora u saglasju različitih vremena i prostora.

Visoki literarni kvaliteti, specifični narativni stilovi, lokalno okruženje kao prikriveni akter i epohe u kojima su nastali odabrani naslovi, zahtevaju prevodioce čije umeće se ogleda u jezičkim finesama kakve se mogu naći samo u vrhunskim književnim delima. Posebno zahtevan za prevod je naslov Galicijske priče, zbirka vrlo poetičnih priča u prozi. Tu knjigu prevodi Biserka Rajčić, nagrađeni prevodilac s dugogodišnjim iskustvom i desetinama vrednih prevedenih naslova. Prevodioci sa italijanskog (Aleksandar Stefanović) i francuskog (Jelena Stakić) imaju ogromno iskustvo u prevođenju klasične i moderne literature. Članovi su Udruženja književnih prevodilaca Srbije, kao i Dušan Maljković (prevodilac sa engleskog) i Đura Miočinović (prevodilac sa rumunskog).

www.heliks.rs


Projekti evropske saradnje

Muzej primenjene umetnosti: Keramika i njene dimenzije

08/02/2015

Projekat Keramika i njene dimenzije je multidisciplinarni i kompleksni evropski projekat koji se bavi društvenim, tehnološkim i umetničkim aspektima keramike i porcelana. Projekat se sastoji od 10 modula čiji su nosioci različite evropske institucije (muzeji, univerziteti i dr.) i traje u periodu 2014-2018. godine. Cilj projekta je povezivanje evropskih institucija kulture, industrije, nauke i tehnike na polju keramike i porcelana.

Predviđeno je da se u Beogradu održe dve manifestacije: Simpozijum Keramika između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti od Baroka do danas od 20. do 23. maja 2015. godine u prostoru Galerije fresaka, i putujuća izložba Evropski kulturni stil u keramici – od Baroka do danas od 19. maja (svečano otvaranje) do 30. juna 2015. godine.

Simpozijum Keramika između promena i izazova- između prošlosti i sadašnjosti od Baroka do danas predstvalja prvi u nizu modula pomenutog višegodišnjeg projekta. Nosilac ovog modula je Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, a glavni evropski partneri na realizaciji su Muzej Porcelanikon iz Selba i Internacionalni muzej keramike iz Faence. U projektu partipicira i Narodni muzej u Beogradu. Struktura modula 1 podrazumeva realizaciju Simpozijuma na temu keramike kao značajnog segmenta evropskog kulturnog nasleđa s ciljem da se sagledaju različite dimenzije keramike u oblasti umetnosti, dizajna i tehnoloških dostignuća kao i njene uloge u mnogobrojnim kulturološkim, istorijskim i društvenim segmentima. Program simpozijuma će povezati i okupiti svetske i regionalne stručnjake koji će svoja iskustva, naučna dostignuća i predloge na polju keramičke proizvodnje, istorije, kulture, tehnologije, arhitekture, dizajna i novih tehnologija predočiti skupu. Ova izlaganja formiraće početnu bazu za dalju nadogradnju u smislu nauke, tehnološkog razvoja, upotrebe i istraživanja uloge keramike u mnogobrojnim aspektima savremenog društva, a koja će se tokom trajanja projekta neprestano upotpunjavati i dokumentovati.

Izložba Evropski kulturni stil u keramici – od Baroka do danas je putujuća izložba koja će se održati u Beogradu 2015. godine, a zatim slede: Talin 2015, Faenca 2015/16, Valensija 2016, Stouk on Trent 2016 i Selb 2016/17. godine. Sadržaj izložbe će činiti umetničke kolekcije, multimedijalne strategije, radionice, i reprezentativni katlog iz fondova šest evropskih muzeja koji se bave keramikom. Izložba istražuje tradiciju keramike sa željom da podstakne poznavanje našeg sadašnjeg stanja, počev od keramičke proizvodnje za svakodnevnu upotrebu do velikih umetničkih i biotehnoloških mogućnosti savremene keramike. Podstaći će se razmena obostranih znanje i bogatih keramičkih istorija koja će ojačati ulogu evropske keramike u budućim izazovima. Izložba nosi snažnu poruku, s željom da privuče pažnju širokih slojeva internacionalne publike i fokusira se na odnos ljudi prema keramici iz drugog ugla: istorijske – umetničke i obrazovne strategije kao i virtuelni pristup kolekcijama i baštini.

Nosilac Projekta je državni muzej Porcelanikon iz Selba (Porzellanikon Selb, Germany) sa partnerima: Internacionalni muzej keramike iz Faence (Porzellanikon Selb, Germany), Nacionalni muzej keramike iz Valensije (Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza), Muzej porcelana i galerija, Stouk on Trent (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Valencia), Alto univerzitet, Helsinki (Aalto University School of Art and Design, Helsinki), Makromedija univerzitet iz Minhena (Macromedia University Cologne / Munich), Univerzitet Ulster, Belfast (University of Ulster, Belfast), Tehnički univerzitet iz Rige (Rigas Tehniska Universitate), Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Hochschule für Gestaltung, Berlin, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Staford Staffordshire University, Stoke-on-Trent, Design & Crafts Council of Ireland, Kilkenny, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Prague, Eesti Tarbekunsti-ja Disainimimuuseum, Tallinn, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Narodni muzej, Beograd kao pridruženi partner MPU.

www.mpu.rs


Projekti evropske saradnje

Muzej istorije Jugoslavije: Heroji koje volimo

08/02/2015

Heroji koje volimo je multidisciplinarni projekat koji se bavi još uvek kontroverznom temom socijalističkog nasleđa evropske umetnosti XX veka i okuplja nevladine organizacije i institucije iz centralne i jugoistočne Evrope (Bugarska, Poljska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Vodeći partner projekta je Umetnička galerija Maribor.

Projekat teži da poveže savremene umetničke prakse sa istraživanjima fenomena socijalističke umetnosti u njenom kulturnom, socio-ideološkom i političkom kontekstu od osnivanja socijalističkih država istočne Evrope do danas, kao i da uključi i upozna nove publike sa temama koje obuhvata.

Cilj projekta je da skicira razvoj socijalističke umetnosti, raznorodne umetničke forme i vizuelne manifestacije, mapira relevantna dela i umetnike, predstavljajući različite studije slučaja i povezujući ih sa savremenim umetničkim trendovima. Projekat će pokrenuti dijalog o pozadini socijalističke umetnosti u istočnoj Evropi, različitim praksama i razlikama u odnosu na geopolitički okvir u kome su se te prakse razvijale, i težiće da ispita njenu ulogu u periodu ekonomske tranzicije i društvene transformacije kao i da identifikuje potencijale koje socijalistička umetnost ima u kontekstu vremena sadašnjeg kao i za budućnost.

Heroji koje volimo je podeljen u četiri tematske celine: politike, estetike i umetnost u vreme socijalizma, socijalistički spomenici i modernizam, herojska umetnost i socijalistički realizam, post-socijalizam i nostalgija. Projekat će obezbediti teorejski okvir, mapirati karakteristična dela, umetničke forme i umetnike i raspravljati o uslovima u kojima su nastali. Paralelno sa konferencijama, predavanjima i panel diskusijama odvijaće se i serija umetničkih intervencija u javnim prostorima kao i radionice koje će pratiti segmente projekta kako bi povezali savremene umetničke prakse i publike sa temama koje projekat obuhvata.

Finalni rezultat biće putujuća izložba i prateća publikacija, koje će obuhvatiti prikupljeni materijal i znanja prikupljena tokom projekta u cilju pokretanja javne debate o povezanosti nasleđa socijalističke umetnosti i trenutnih međunarodnih trendova.

Međunarodna konferencija koju je predložio Muzej istorije Jugoslavije baviće se fenomenom nostalgije kroz različite političke i kulturne kontekste u različitim zemljama Evrope. Posebna pažnja biće posvećena jugonostalgičnoj i titonostalgičnoj kulturi u vezi sa proslavom Dana mladosti. Obuhvatajući perspektive i iskustva iz različitih zemalja, konferencija ima za cilj da postavi osnove za mapiranje i istraživanje formi i vizuelnih manifestacija nostalgije. Konferencija će okupiti kustose, teoretičare, istraživače i umetnike koji će moći da razmene znanja i iskustva i zajedno postave osnove za izložbu.

www.mij.rs


Projekti evropske saradnje

Centar za promociju nauke: Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke

08/02/2015

Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network) je projekat finansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Science Gallery iz Dablina (Science Gallery), GV art iz Londona (GV Art), Laboral iz Hihona (LABoral), Etopija iz Saragose (Etiopia), galerija Kapelica iz Ljubljane i DIG galerija iz Košica.

Osnovni cilj projekta jeste spoj savremenih naučnih otkrića i aktuelnih praksi u domenu digitalne umetnosti – interaktivna umetnost, digitalna muzika i zvuk, digitalni dizajn, digitalne arhitektonske instalacije, kompjuterske animacije, film, fotografija i vizuelni efekti, digitalne zajednice i društvene mreže, hibridna umetnost, performansi i koreografije. Projekat uključuje dva kruga otvorenog poziva za umetnike iz čitave Evrope, koji treba da se prijave i registruju za učešće u daljim fazama projekta. Dva prvonagrađena projekta dobijaju jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad s naučnicima u Južnoj evropskoj opservatoriji (ESO) koja se nalazi na planinskim vencima Čilea u Južnoj Americi i predstavlja jednu od najznačajnijih astronomskih centara naše planete. Projekti se zatim realizuju u okviru FutureLab laboratorije Ars elektronike, pre nego što se premijerno prikažu na Ars elektronika festivalu u Lincu, početkom septembra 2015. godine.

Svi drugi registrovani umetnici sa svojim aplikacijama i idejama ulaze u izbor za realizaciju na nacionalnom, odnosno partnerskom nivou. Istovremeno, nakon predstavljanja dva pobednička rada i nakon što svaki od partnera odabere projekte koje će samostalno realizovati, pravi se raspored putujućeg programa i gostovanja umetnika i projekata drugih partnera. U Srbiji će biti realizovana dva nacionalna projekta koji će svoju premijeru imati na izložbi u martu 2016. godine, na kojoj će biti prikazana i četiri partnerska projekta.

Istovetan ciklus se ponavlja, počevši od decembra 2015. godine, uz mogućnost da se mentorska rezidencija realizuje, pored Južne opservatorije, i u CERN-u u Švajcarskoj, na kome se vrše fizički eksperimenti i istraživanja u domenu elementarnih čestica.

www.cpn.rs


Projekti evropske saradnje

Beogradska nedelja dizajna: Ljudski gradovi

08/02/2015

Ljudski gradovi je multidisciplinarna evropska mreža sastavljena od organizacija različitih profila: univerziteti, dizajnerski centri i nedelje dizajna, IKT platforme, konsultantske kompanije za uslužni i kreativni dizajn. Predvođeni liderom projekta, Cité du Design de Saint-Etienne (Grad dizajna Sent Etjen), partneri projekta razmenjuju svoja znanja i veštine u sferi inovacija, koristeći dizajn kao kreativni i održivi instument.

Fokus Mreže ljudskih gradova (2014-2018) biće na analizi, testiranju i realizaciji procesa angažovanja ljudi prilikom zajedničkog stvaranja i preispitivanja konteksta grada i prostora protoka u Evropi. Ljudi su ključan faktor kada je u pitanju dizajn i promena umreženog društva, ali takođe i ključan faktor kada je u pitanju odgovor na širenje „prostora protoka“ koji i fizički i digitalan. Kako bi otišli dalje od ustaljenih praksi u planiranju na urbanim teritorijama, gradovi-partneri rade na unapređivanju aktivnosti koje nisu uključene u planiranje, ali koje postoje u okviru trinaest zajedničkih vrednosti: empatija, blagostanje, održivost, intimnost i gostoljubivost, mobilnost i pristupačnost, imaginacija i udobnost, estetika, čulnost, solidarnost i poštovanje. Ako se primene, ove vrednosti biće opštevažeće za sve generacije. Mi smo ovde, na subjektivnoj teritoriji, gde se traži „alternativno okruženje“. Odbacujući „specijalnosti“ i zatvorene discipline, ovo interdisciplinarno i multikulturno evropsko partnerstvo okuplja projektante, arhitekte, urbaniste, istraživače, sociologe, filozofe, psihoanalitičare, prevodioce, umetnike, istoričare, istoričare umetnosti, blogere… Program Stanje umetnosti, obogaćen eksperimentalnim laboratorijama, testiranjem potrošačkog iskustva (user experience), interatkivnim radionicama čiji je cilj procena i primena održivih rezultata u okviru evropskih urbanih područja, spojen je sa kursevima i work in progress izložbama. Kroz primenjena istraživanja i zajedničko stvaranje, mreža ljudskih gradova se ističe kao kontinuirani kulturni program za čiju realizaciju su zaslužni sami ljudi. Ona preispituje mesto i status stanovnika u odnosu na njihov grad i „prostor protoka“ koji se stalno menja.

 www.belgradedesignweek.com/design-park/


Projekti evropske saradnje

Ring Ring: EUropean Traditions in cultural hERitage and PErformances (EU.T.ER.PE)

08/02/2015

EU.T.ER.PE  je kulturni projekat na međunarodnom nivou koji pruža priliku za integraciju i povezivanje, pojačan ekonomski razvoj uz zapošljavanje mladih u Srbiji, Italiji, Grčkoj i Hrvatskoj. Osnovni cilj je promocija snažne i dugotrajne saradnje među kulturnim radnicima, muzeolozima, umetnicima, institucijama, majstorima koji izrađuju muzičke instrumente, privatnog sektora, ohrabrujući zajedničke aktivnosti i događaje koji omogućavaju umetničko izražavanje, sa posebnim fokusom na tradicionalne instrumente, kao i na tradicionalnu i etno muziku. Potrebno je podići svest i saznanje te proširiti poznavanje tradicionalne muzike i tradicije zemalja učesnica projekta. Kroz seminare, radionice, kurseve i izvođenje muzike, a sve u saradnji sa muzejima, muzičkim školama, kao i uz pomoć majstora za izradu instrumenata, pokušaćemo da nađemo put ponovnog otkrivanja kulturnog nasleđa svakog regiona.

Uz EU.T.ER.PE  projekat želimo da uspostavimo sistem u kome različite regije u Evropi razmenjuju svoje tradicije, počev od muzike, tradicionalnih instrumenata, sve vreme deleći ideje i unapređujući koordinisanu međunarodnu saradnju. Ovaj projekat pokriće različite aspekte vezane za tradicionalne muzičke instrumente, njihovu izradu, posredstvom kurseva i obrazovanja, uz učešće muzičkih i drugih škola, putem koncerata umetnika iz cele Evrope i očuvanja tradicije kroz saradnju sa muzejima. EU.T.ER.PE  ide u pravcu podrške i promocije kreativnog i kulturnog sektora, kao pokretača razvoja ovih regiona i država.

Koordinator:  Association Adriatico Mediterraneo (Italija)

Partneri:

Udruženje Ring Ring (Srbija)

Amadeo – art kabinet d.o.o. (Hrvatska)

Day After ong (Grčka)

www.ringring.rs


Projekti evropske saradnje

Zadužbina Ilije M. Kolarca: Take over

08/02/2015

Projekat Take over iniciran je sa ciljem da kroz dvogodišnji proces edukacije, razmene i drugih aktivnosti pomogne organizacijama učesnicama da redefinišu svoje programe orijentišući ih više ka publici mlađe generacije.

Tako će svaka od institucija pokušati da sagleda svoje postojeće sadržaje i usvoji predloge koje preldože novooformljeni „odbori mladih“ čiji je zadatak da daju preporuke za programe namenjene svojim vršnjacima. Akcenat Kolarca će u skladu sa dosadašnjom programskom politikom biti usmeren na obnavljanje publike programa klasične muzike.

Projekat predlaže inovativni model razvoja ponude i potražnje zasnovan na usvajanju mišljenja predstavnika mlade publike. Tokom projektnog procesa, predstavnici institucija će sa pridruženim „odborima mladih“ proći niz treninga za usvajanje evropskih (s posebnim akcenom na britanska i finska) iskustava i znanja na ovom polju. Ovo će biti od velike pomoći u samom usvajanju novih tehnika i poboljšanja komunikacije sa mladima. Na drugoj strani, učesnici u „odborima mladih“ imaće priliku da se upoznaju sa evropskim kulturnim tržištem i da u svoju zemlju prenesu najbolje od savremenih tendencija i praksi, usvajajući nove veštine potrebne za buduće lidere u kulturi.

Na samom kraju procesa, svaka od partnerskih institucija će na osnovu stečenih iskustava i znanja organizovati višednevne događaje (Kolarac Take over) posvećene upravo promociji novih programa nastalih na osnovu preporuka proisteklih iz dvogodišnjeg rada i istraživanja.

Plan aktivnosti uključuje: studijske posete, radionice, istraživanja i ankete, evropski seminar, seriju sednica „odbora mladih“, mentorstva, Take over događaj(e), eksternu evaluaciju, završni seminar i osnivanje onlajn platforme za potrebe promocije i daljeg nastavka razmene iskustava i znanja.

Rezultati projekta zasnivaju se na promociji inkluzivnog pristupa u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti na području Evrope, sa jakim uticajem na lokalne sredine. Takođe, kroz pomenuti proces institucije bi trebalo da sagledaju i redefinišu postojeće programe na osnovu preporuka same publike. Posebni rezultati biće vidljivi u pogledu usavršavanja pojedinaca, budućih kulturnih lidera sa proširenim znanjima u skladu sa savremenim trendovima evropskog kulturnog tržišta.

Ciljevi projekta: promocija inkluzivnog pristupa za mlade koji će usvajanjem novih znanja i veština uticati na redefinisanje postojećih programa u okviru institucije; primena usvojenog kroz preporuke i zaključke i praktičnu organizaciju Take over događaja u prostoru institucije; jačanje snaga profesionalaca u kulturi i umetnosti što će kasnije doprineti tome da oni budu promena koja će usloviti ponovno promišljanje i prilagođavanje programske politike; podrška novoj generaciji lidera u kulturi na lokalnom nivou.

Ovakvim pristupom, sama institucija stvara buduće donosioce odluka, upoznate sa okruženjem i potrebama publike.

www.kolarac.rs 


Projekti evropske saradnje

Mikser: Balkanska dizajn mreža (BDN)

08/02/2015

Balkanska dizajn mreža (BDN) je inovativna platforma koja stimuliše i daje podršku produkciji i predstavljanju balkanskog dizajna u regionu i na međunarodnoj sceni, sa ciljem da pokaže prednosti i doprinos visokokvalitetnog dizajna društvenom razvoju, istakne vrednost primene takvog dizajna u lokalnom preduzetništvu i promoviše dizajn među širokom publikom.

Tri glavna organizatora: Hrvatsko dizajnersko društvo (Hrvatska), Public Room (Makedonija) i Mikser organizacija (Srbija) su ujedinile svoju stručnost i iskustvo sa lokalnim i međunarodnim dizajnerima, institucijama i organizacijama za dizajn, kako bi pokrenuli novi zajednički poduhvat na polju razvoja balkanskog dizajna i njegovog pozicioniranja na evropskom nivou. Projekat povezuje tri kreativne organizacije i služi kao svojevrsna studija slučaja za razvoj veće i šire BDN mreže koja će uključiti više zemalja, kompanija, kreativnih i kulturnih radnika i publike, i kao takva stvoriti dizajn i poslovnu bazu podataka balkanske kreativne scene.

Dvogodišnji projekat se sastoji od regionalnog takmičenja mladih dizajnera, međunarodne gostujuće izložbe, pratećih edukativnih događaja, brojnih radionica u rezidenciji i praktičnih treninga koji se sprovode u saradnji sa vodećim regionalnim proizvođačima dizajniranih proizvoda, kao i umrežavanja i promotivnih aktivnosti. Posebna pažnja je usmerena na održivost projekta u budućnosti kroz kreiranje baze podataka dizajnera i proizvodnih resursa sprovođenje istraživanja dizajn sektora i formiranja regionalne dizajn strategije koja bi afirmisala balkanski dizajn u svim aspektima discipline.

Izazov projekta i poseban angažman predstavlja edukacija o dodatnoj vrednosti dizajna usmerena ka širokom spektru ciljnih grupa, od dizajnerske zajednice, preko malih i srednjih preduzeća i predstavnika državnih organa, do najšire javnosti. Kroz multidisciplinarne aktivnosti koje ukazuju na značaj dizajna u kulturi regije, kao i uticaj dizajna na inovativnost i konkurentnost u SME-s, projekat pruža inovativna rešenja, kako za proizvode i usluge, tako i za društvo i javni sektor.

Projekat je posvećen mladim dizajnerima kojima nudi mogućnost za dodatno obrazovanje i razvoj međunarodnih karijera; regionalnim kompanijama kojima će pomoći da kroz originalno dizajnirane proizvode bolje odgovore i reaguju na spajanje tržišnih trendova; širokom spektru publike kojoj će obezbediti pristup novim evropskim trendovima u oblasti savremenog dizajna.

www.house.mikser.rs


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Sezam book: Mnoge priče istorije

08/02/2015

Sa ovogodišnjim projektom za grant Mnoge priče istorije, Sezam Book želi da nastavi sa novom predmetnom kategorijom svog izdavačkog programa – evropska savremena književnost koja je započeta prošle godine projektom za EACEA – Čitaj na evropskom.

Za ovogodišnji projekat, Sezam Book bila je inspirisana citatom Pavola Rankova, vezanim za motive koji su ga naveli da napiše knjigu koja je i uključena u projekat: „Imam osećaj da su male priče, priče pravih ljudi, bliže realnosti i istini nego veliki istorijski događaji. Istorija je prenatrpana ideologijom, patriotizmom i sličnim stvarima, dok priče – usmena istorija – običnih ljudi je bliža realnosti i istini.“

Ne bavi se svih sedam knjiga temom istorijskih previranja i kako su se obični ljudi suočavali sa njima, preživljavali ih i oporavljali se od istih, ali nam zato sve prikazuju različite mogućnosti kako se može izaći na kraj sa realnošću koja je nekad i suviše surova i strana da bi je razumeli. I sve su vesnici čovečnosti, podsetnici značaja univerzalnih ljudskih vrednosti. Sezam Book želi da ta vrsta poruke služi čitaocima kao most kojim se prenose ideje i tumačenja među kulturama. Za primenu ovog projekta, Sezam Book namerava da sarađuje sa stranim kulturnim centrima i gradskim bibliotekama povodom promocije knjiga i prvih čitanja, ali takođe i sa Filološkim fakultetom i Filozofskim fakultetom, pozivajući studente i predstavnike visokog obrazovanja da učestvuju na predavanjima i u promotivnim aktivnostima. Sezam Book takođe namerava da pozove Giorgija Spirova za prvo javno čitanje njegove knjige, i Pavola Rankova kao specijalnog gosta Beogradskog sajma knjiga u oktobru 2015. godine. Kako bi pospešili dostupnost prevedenih dela i celokupnog projekta, elektronske knjige uvrštene su po prvi put izdavački program Sezam Book-a. Sve promotivne aktivnosti vezane za ovaj projekat biće postavljene na sajtu i youtube kanalu.

 www.sezambook.rs


Književni prevodi 2014

Izdavačka kuća Geopoetika: Potraga za identitetom

08/02/2015

Projekat Potraga za identitetom obuhvata šest romana i jednu knjigu kratkih priča. Ove visokokvalitetne knjige evropske književnosti napisane su na jezicima koji se manje koriste – norveškom, bugarskom, portugalskom, slovenačkom, španskom i francuskom. Koncept pomenutih knjiga se zasniva na izgubljenom ili pronađenom identitetu pojedinca, grupe, nacije ili celog ljudskog roda. Proces same potrage ili razlike u njenoj vidljivosti su srž ovog projekta.

Knjige: Sestre Palavevi (The Palaveevi Sisters), Alek Popov; Tamna stvar (Dark Matter) Mojca Kumerdej; Kokoškina lutka (The Kokoschka`s Doll) Alfonso Kruz; Povratak (The Return) Dulse Marija Kardoso; Ovde, Said Bahi (Here, Said Bahi) Silvan Prudom; Dani u istoriji tišine (Days in the History of Silence) Maret Lindstrom; Rezon zla (The Reason of Evil), Rafael Arguljol.

 www.geopoetika.com


Vesti

Novi poziv za projekte u okviru programa Horizont 2020

04/02/2015

Horizont 2020 je osnovni program Evropske unije za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. Reč je o novom, integrisanom sistemu finansiranja, koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz opšti program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i program Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Ključni segmenti ovog programa su izvrsnost u nauci (Excellence in Science), liderstvo u industriji (Industrial Leadership) i društveni izazovi (Social Challenges). Cilj programa je pronalaženje načina za ekonomski napredak, posebno kroz podršku malim i srednjim preduzećima sa potencijalom da jednoga dana budu vodeće kompanije na globalnom nivou.

Otvoren je za učešće svih istraživačkih grupa na univerzitetima, istraživačkih instituta, pojedinačnih istraživača, malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija, kao i ostalih vladinih, nevladinih i privatnih organizacija i institucija. Ukupan budžet do 2020. godine iznosi 80 milijardi evra.

Više informacija o programu Horizont 2020 može se naći na zvaničnoj prezentaciji programa: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, kao i na zvaničnom portalu programa za Srbiju: www.horizont2020.rs. Takođe, Računarski centar Univerziteta u Beogradu pokrenuo je sajt sa relevantnim informacijama o ovom programu www.h2020.rcub.bg.ac.rs.

Poziv za apliciranje može se naći na sledećoj internet stranici. (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ h2020-reflective-6-2015.html) Pojednostavljena pravila za predaju predloga projekata kao i za upravljanje projektima obezbeđuje aplikantima lakše učešće u programu. Praktična uputstva mogu se naći na linku: H2020 online manual. (https://ec.europa.eu/ research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html)


« Previous Page

Archives