Info-dan Antene Deska Kreativna Evropa Srbija u Biblioteci Matice srpske

Info-dan Antene Deska Kreativna Evropa Srbija u Biblioteci Matice srpske

16/03/2015

Antena Kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizuje info-dan o Programu Kreativna Evropa 18. marta 2015. godine u Svečanoj sali Matice srpske, sa početkom u 10 časova.
Cilj Info-dana je promocija Programa Kreativna Evropa, i predstavljanje mogućnosti za ustanove i organizacije u Srbiji da učestvuju na otvorenim pozivima potprograma Kreativne Evrope. Info-dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz AP Vojvodine – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, menadžerima i ostalim radnicima u kulturi.
Tema info-dana je mogućnost učešća ustanova i organizacija u Programu Kreativna Evropa i njegovim potprogramima. Na prezentaciji će biti predstavljeni ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje, ključna pitanja vezana za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su uslovi i potrebna dokumenta za konkurisanje, kako rukovoditi projektom.
Prisutnima će se obratiti pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje – Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine – Siniša Lazić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija – Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija.

Progam info-dana
SREDA 18. mart 2015. godine

10.00 – 10.15
Obraćanje pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje Slaviše Grujića

10.15 – 10.30
Obraćanje direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniše Lazića

10.30 – 10.45
Predstavljanje Deska Kreativna Evropa Srbija – Dimitrije Tadić

10.45 – 11.00
Predstavljanje Antene Kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija – Luka Kulić

11.00 – 11.15
Pauza za kafu

11.15 – 11.45
Predstavljanje Programa Kreativna Evropa – Jovana Kanazir, Antena Kancelarije Deska KE Srbija

11.45 – 12.10
Pregled potrebnih uslova i dokumentacije – Dragana Srećkov, Antena Kancelarije Deska KE Srbija

12.10 – 13.00
Diskusija